Fiziksel ve astral bedenlerimizin entegrasyonu-2

Yazının ilk bölümü için tıklayınız

Fiziksel ve astral bedenlerimizin entegrasyonu üçüncü çakra için başka bir kontrol sorunu yaratabilir. Kişisel güçlerini bir başkası üzerinde savunmaya çalışan farklı egoların kontrol sorunlarının yanı sıra, düşüncelere karşı duygular, sezgiye karşı akıl ve yin’e karşı yang’ın iç kontrol sorunları da vardır.

DUYU: Üçüncü çakra görme duyumuzu yönetir. Üçüncü boyut bilincimizin fiziksel görüşünü ve dördüncü boyut bilincimizin “ikinci” görüşünü veya astral görüşünü yönetir.

ASTROLOJİ işareti: Aslan, genellikle bu çakra ile ilişkili olan astrolojik bir işarettir. Güneş tarafından yönetilen Leo, sıcaklığımızı ve gücümüzü, tanıma, güç ve sosyal statü için çabalarımızı sembolize eder. Astrolojik olarak, Güneşimiz bu yaşam boyunca somutlaştırdığımız ego sistemini temsil eder.

Üçüncü çakra, önce başkalarıyla sonra ruhumuzla ego sisteminin mücadelesini temsil eder. Gücümüzü kendi içimizde bulduğumuzda, artık başkalarına karşı mücadele etmemize gerek kalmıyor. O zaman egomuz ruhumuzun durgun, küçük sesini tanımayı öğrenmeli ve dünya gemimizin kontrolünü bu üstün Kaptana teslim etmeyi öğrenmelidir.

ELEMENT: Ateş, bu çakra ile ilişkili elementtir. Ateş, üç boyutlu fiziksel bedenimizin elektriksel / sinirsel kısmını temsil eder. Elektrik, davranışlarımızı düşüncelerimizle bilinçli olarak yönetme yeteneğimizle ilişkilidir, çünkü korteksimizin davranışımızı seçmesine izin veren sinir sistemimizin elektriksel ateşlemesidir.

Davranışlarımızı, eylemlerimizi, sözlerimizi ve tutumlarımızı seçmek için “irade gücünü” kazandığımızda, bilinçli olarak yaşamımızı kontrol ediyoruz. Öte yandan, davranışlarımız, eylemlerimiz, sözlerimiz ve tutumlarımız bilinçli olarak seçilmezse, yanıt vermek yerine tepki gösteririz.

Solar pleksus çakrası, insanlığın hiyerarşinin en üstünde olduğu söylenen hayvan krallığını yönetir. Bu belirleme, korteksimizin büyüklüğü ve kendi kaderimizi kontrol etme yeteneğimiz tarafından yapılır. Ancak, bu kontrol sadece korteksimizin büyüklüğüne bağlı değildir. Balinaların ve yunusların bizden daha büyük korteksleri var ve yunusların aslında insanlardan daha fazla konuşma mekanizmaları var. Ancak balinalar ve yunuslar yıllardır insanlığın şiddetinin insafına kalmışlardır.

İnsanlar ayrıca diğer insanlara da zarar verdi, öldürdü ve köleleştirdi. Üçüncü çakra, türler arası güç ve hakimiyet mücadelesiyle ilgilenen çakradır. Düşüncelerimizi ve duygularımızı konuşma yoluyla iletme yeteneği bu mücadelede her zaman önemli bir faktör olmuştur.

BİLİNÇ: Bu çakra ile ilişkili beynin alanı, daha yüksek zihinsel işleyişin başlangıcı olan neo kortekstir. Üçüncü çakra, üçüncü boyut bilincimizi ve dördüncü boyut astral bedenimizin fiziksel dünyamızı nasıl etkilediğini temsil eder. Astral benliğimizden herhangi bir bilinçli etkiye izin vermezsek, gerçekliğimizi sınırlarız.

KİŞİSEL ZAMAN ÇİZELGESİ: Bu çakra 6 yaşından ergenliğe kadar olan yaşları temsil eder. Bu, çocuğun okula başladığı ve ailenin sürekli etkisinden uzaklaştığı zaman dilimidir. 6 yaş ile 12 arasında, çocukların öğretmenleri, arkadaşları ve arkadaşlarının aileleri ile etkileşim vardır, ama birincil etkilerine hala ev sahipliği yapmaktadır.

Bu yaştaki çocuklar, ebeveynlerinden farklı olduklarının giderek daha fazla farkına varıyorlar. Özellikle erken ergenliğe geçtiklerinde bu farkındalık onları aile içinde kendi kimliklerini bulmaya itiyor. 12 Yaşından ergenliğe kadar odak aileden arkadaşlara geçer. Eğer bu genç ergenler aile sisteminde yaşarken bir benlik duygusu geliştirebilirlerse, bu süreci ev dışında tekrarladıklarında daha kolay bir geçişe sahip olacaklardır.

SOSYAL ZAMAN ÇİZELGESİ: Antropolojik olarak üçüncü çakra, yaklaşık 5000 yıl önce Mısır, Suriye, Yunanistan ve Roma’nın büyük imparatorluklarının var olduğu uygarlıkları temsil eder. Bu toplumlar ”muhalifleri” üzerinde egemen oldular. Bu medeniyetlerin yükselişi ve zirvesi, insanlığın bilişsel yeteneklerinin genişlemesine işaret ediyordu. Bu medeniyetler içinde, toplumun en azından bazı üyelerinin hayatta kalmanın ötesinde bir şey peşinde koşmak için “zamanları” vardı. Birçok Tanrı ve Tanrıçanın yanı sıra hayvanlar da bu toplumların çoğu tarafından ibadet edilenler arasında oldu.

ENDOKRİN: Üçüncü çakranın endokrin bezi pankreastır. Pankreas gıdaların sindiriminde önemli bir rol oynar. Pankreas, sistemdeki kan şekeri seviyesini ve karbonhidratları sindirmek için gereken metabolizmayı düzenleyen insülin hormonunu salgılar. Pankreas tarafından salgılanan enzimler, yağ ve protein dengesi için önemlidir.

Sisteme çok fazla şeker alındığında bu endokrin bezi tarafından atılır. Bunun nedeni genellikle kişinin hayatında daha fazla tatlılık istemesi ve nasıl elde edileceğini bilmemesidir. Alkollü içecekler anında şekere dönüşür ve diyabet alkolizmden kaynaklanabilir. Yine, bu kişi yaşamla yüzleşme gücüne sahipmiş gibi hissetmez ve kendini rahatlatmak için bir madde almalıdır.

SİNİR PLEKSUSU: Göğüs kafesinin hemen altında bulunan solar pleksus, bu çakra ile ilişkili pleksustur. Vücudun bu çakra ile ilişkili bölgeleri bel, karın, sindirim sistemi, mide, karaciğer, dalak, safra kesesi ve otonom sinir sistemidir.

AÇIK: Üçüncü çakra açık olduğunda, güçlü bir kişisel güç ve öz motivasyon duygusuna sahibiz. Başkalarıyla olan güç mücadelelerimiz minimaldir çünkü kendi gerçekliğimizin yaratılmasında sorumluluk kabul ederiz. Bu nedenle, başkaları tarafından mağdur veya kontrol altında hissetmiyoruz. Hayatımızda bir sorun varsa, “bana gelirse, benim başa çıkmam gerekir” olduğunun farkındayız. Keskin karar verme yeteneklerimiz, güçlü bir irade gücümüz ve iyi bir öz imajımız var.

Hayatımızın, iyi bir sağlık ve Yaşam Enerjisi var. Yin ve yang’ı, düşünceleri ve duyguları, sezgi ve zekayı, irade gücünü ve Ruha teslim olmayı dengeleyebildiğimiz zaman, Astral Düzlemden bize gelen birçok mesajın bilincinde olabiliriz. Duygularımızı başkalarının duygularından ayırt edebildiğimiz için kendimizi başkalarının “psişik çekiminden” koruyabiliyoruz. Bunu yapabiliriz çünkü kendi Astral Dünyamızı, hayallerimiz ve hayal gücümüzle bizimle iletişim kurarken dinledik.

BELİRSİZ: Üçüncü çakra belirsiz olduğunda, güçsüz hissederiz. İhtiyacımız olduğunda ihtiyacımız olanı toplayamadığımızı hissettiğimiz için açgözlülüğe, şüpheye, öfkeye ve sonra da elbette suçluluğa indirgenebiliriz. Vücudumuz ülser, sarılık, hepatit, diyabet, hipoglisemi ve safra taşı geliştirerek sürekli gerginliğe cevap verir. Dünyadaki güçsüzlük duygumuz aşırı endişe, hipokondriyak ağrı, sinirlilik ve ertelemeye neden olur. Aşırı duyarlıyız, kolayca ağlıyoruz, yorgunluk hissediyoruz ve genellikle endişeli ve / veya depresyondayız.

Astral hayatımızın içsel çağrısını dış dünyayla bütünleştiremememiz, başkalarının psişik dünyasına aşırı duyarlılık yaratır. Üçüncü çakramızda hissedilecek “en gürültülü” duygu olan başkalarının korkusu, kendi korkumuzun üzerine kopyalanır. bu durumda başkalarıyla veya gruplar halinde olmak giderek zorlaşır. Zihnimiz takıntılı düşünceler ve endişelerle bize karşı yarışır. Olumsuz düşüncelerimiz, olumsuz duygularımızı güçlendirir ve bizi sürekli bir kargaşa durumunda tutar.

Geçmişimizde kaybettiğimiz güç geri kazanılmalı ki bugünü yaşayabilelim. Kendimize karşı tuttuğumuz olumsuz temel inançları bulmak için geri dönmeliyiz. Bu inançlar bize sürekli olarak hayatın zorluklarıyla yüzleşmekte yetersiz olduğumuzu ve mutlu ve başarılı olmak için kişisel güce sahip olmadığımızı hatırlatır.

Dünya’nın çakrası: Dünya’nın üçüncü çakrası Mt. Kilimanjaro, Afrika. Mt. Kilimanjaro, dünyanın en büyük bağımsız dağlarından biridir. Diğer en büyük bağımsız dağ da ilk büyük medeniyetlerimizin kalbi olan Afrika’dadır. Mt. Kilimanjaro bize “kendi içimizdeki gücümüzü” bularak tek başımıza kazanabileceğimizi hatırlatıyor.”

BOYUTLAR: Bu çakra üçüncü ve dördüncü boyut bedenlerimizi temsil eder. Üçüncü çakra dördüncü boyuta açılan kapıdır. Ne yazık ki, bu “geçit” genellikle ilk kez  üçüncü çakra bölgesindeki rahatsız edici hislerle  yaşanır. Başkalarının psişik dünyasına kurban gitmemek için kendi dördüncü boyut gücümüzü toplamalıyız. İç dünyamızla ve o dünyadan kaynaklanan düşünce ve duygularla barıştığımızda, dış dünyada “tek başımıza” duracak gerçek gücümüzü bulacağız.

Özet bölümüyle devamediyor, tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir