Su Perileri

09 Mayıs 2009

Nymph’ler (Nymphe veya Türkçe nemf, nimf olarak da anılırlar) Yunan Mitolojisi nde yeri ve denizi dolduran sayısız çokluktaki dişi, tanrısal varlıklardır. Ölümsüz değillerdir ama tanrılar gibi ambrosia ile beslendiklerinden çok uzun yıllar yaşarlar ve hep genç ve güzel kalırlar. Doğurganlık ve zariflik simgesidirler. Mitlerde genellikle güzellikleri yüzünden başlarından geçenler anlatılır, genel olarak perilerin güzelliğine vurgu yapılır.

Çok sayıda nymph türü vardır ve bunlar yaşadıkları yerlere göre ayrı adlar alırlar. Oreadlar dağlarda, Naiadlar akarsularda, Dryadlar meşe ağaçlarında yaşarlar.

NympH’ler hakkında diğer bilinenler söylentiler;

1- Yunan mitolojisinde hep tanrı ya da yarıtanrıların tacizine uğramış su perileri…

2- Işıl ışıl saçları, muhteşem gözleri ile size bakan, teni, vucudu kusursuz, bir su yaratığı..

3- Yunan mitolojisinde ormanlarda ve sularda yaşayan dişi tanrısal varlıklardır. Homerosbize onların zeus’un çocukları olduğunu söyler. İkinci dereceden önemli tanrılardır,olympostaki toplantılara çağrıldıkları da olmuştur. Bir çok tanrı ve mitolojik kahramanla cinsel ilişkiye girmişlerdir, hatta çocuk bile yapmışlardır. Erkek düşmanı olanları da artemis’in avcı kızlarına katılmıştır. Doğa içinde beraber yaşadıkları erkek cinsleri; yarı insan yarı yaratık şeklinde cin olarak tabir edilen satyrler, satyrlerin kartlaşmış hali olan silenler,bağları bahçeleri koruyan penisi kendisi kadar uzun olan priapos ve çobanların tanrısı keçi ayaklı pandır.

4- Antik yunan mitolojisine göre; kırlarda ormanlarda ve sularda yaşayan peri kızları. Doğanın bereketini ve lutfunu temsil ederler. Genellikle mağaralarda otururlar ve hayatlarını şarkı söylemek ve yün eğirmekle geçirirler. Yaşadiklari yerlere göre çeşitlenirler (pınarlarda ve akarsularda yaşayan naiaslar, dağlarda oreaslar, korularda alseidler, hamadryadlar gibi…)

Not: Bunların erkek versiyonlarına satyr denir..

Ambrosia, Yunan mitolojisine göre kimi zaman Tanrıların yiyeceği, kimi zaman içeceği ve genel olarak “sonsuz hayat” veren balımsı bir madde olarak tasvir edilir.
Homeros‘un anlatılarında nektar olarak tasvir edilir ve hoş kokulu olduğu söylenir.