Yanlış yok EKSİK var

Batılılar psikokineziyi (Kalakupua) “sadece irade gücüyle bir nesneyi harekete geçirmek” olarak tanımlarlar. Fakat bu kahunalara sınırl bir tanımlama olarak gelir. Her şeyden önce, tek başına irade gücünün (ono) hiçbir şey başaramayacağını öğretirler. İrade gücünden başka hareketin düzenini sağlamak için hayal gücüne (no’ono’o), gücü sağlamak için enerjiye (mana) ve gücün işletilebileceği tepkisel bir aracıya(aka) ihtiyaç vardır.
Kahunalar psikokinezi kapsamına, psişik tedavi, hava durumu kontrolü ve geleceği değiştirmek gibi farklı faaliyetleri de katarlar çünkü bunlarda değişen tek şey niyettir.

*

Huna lisanında “geçmiş” kelimesi wa’ae’oia; “anlaşmaya dayanma süreci” olarak tercüme edilebilir. Bu da geçmişin, olduğunu hatırladığımız ve üzerinde uzlaştığımız(!) şey ve bugün var olan anılar olduğu fikrini yansıtır.
*
Bu lisan gerçekten bulmaca gibi her an insana bir çeşit zaman-mekan yolculuğu yaptırıyor. Bu lisana vakıf olmak çok güzel olurdu herhalde.

2004 yılında yazdığım BKÖ kitabında izahlı olarak görebileceğiniz gibi;söylenen her.şey hem doğru hem de EKSİK olacaktır. Bunun sebebi sözleri sarf eden insanların değişik farkındalık seviyelerinden konuşuyor olmasıdır. Bilgelik özendiren tüm sistemlerde tanımlanan değişen sayıda farkındalık düzeyi vardır. Bizim konu aldığımız Lemuryan Huna felsefesinde-daha önce buradan yayımlanmış olan- 4 farkındalık düzeyi vardır. Fakat bunlar ana seviyelerdir oysa her bir düzeyin altında ve daha altında daha ince farkındalık düzeylerinin olduğu aşikardır. Dolayısı ile YANLIŞ yoktur sevgili frekanslar, sadece farklı düzeylerde ve birbirini kapsar farkındalık seviyelerinden gösteren GÖZLÜKler var. 🙂

Kendi izini süren mahir bir dedektif olun ve bu puzzle’ı çözün. Bunu yapabilme kabiliyeti ile donanıp geldik.
Aloha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir