Teotihuacan

 > Ay Piramidi-1
> Teotihuacan (ya da okunuşuyla Teotihuakan) günümüzde Kolomb-öncesi
> K.Amerika’nın en ünlü kenti olarak kabul edilmektedir. Kimler
> tarafından kurulduğu ve niçin aniden terkedildiği halen açıklığa
> kavuşmamış bu kadim metropolun kuruluş tarihi hakkında da farklı
> görüşler ileri sürülmektedir. Kentten söz eden -hiyeroglifik olmayan-
> hiçbir metin ve belge bulunmamaktadır.
>
> Kentin kuruluşu ve adı:
> 20.yy.’daki arkeolojik bulgular, Meksika’da Aztek kültüründen önce
> Toltekler gibi Aztekler’den daha ileri kültürlerin var olduğunu ortaya
> koymuştur ki, olasılıkla, Teotihuacan’ın kurucuları da bu Aztek-öncesi
> ileri kültürlerden biridir. Kente “Teotihuacan” adı kenti terkedilmiş
> haliyle bulan Aztekler tarafından verilmiş olup, Nahuatl dilinde
> “insanların ilahlar haline geldikleri yer” anlamına gelmektedir.
> Kentin ilk kurucularının kimler olduğu bilinmemekle birlikte, kentte
> sonradan Zapotekler ve Mistekler gibi Maya topluluklarının da yaşamış
> olduğu ve son kazılarda bulunan bir gliften kente sonradan “değerli
> adama yeri” adının da verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Fakat kentten
> çeşitli yazıtlarda Tollan adıyla söz edilmektedir ki, bu ad yüzyıllar
> sonra Toltekler’in değineceği kayıp başkent Tula’nın (Nahuatl dilinde
> Tollan Xicocotitlan) adının bir versiyonudur. René Guénon’a göre Tula
> binlerce yıl önce batmış olan bir kıtadaki orijinal inisiyatik
> merkezin adıydı ve bu kıtadan göç etmiş olanlar, diğer kıtalarda
> kurduklara inisiyatik merkezlere anavatandaki merkeze ithafen bu adı
> vermişlerdir. Bir Aztek efsanesine göre bu kent insanların vücudunu
> imal eden ilahların bir araya geldikleri yerdir.Kimi efsanelerde insan
> soyunu imal eden ilahlar, kimi efsanelerde ise insan kılığına girerek
> insanlara uygarlığı öğretmiş ve göklere dönmüş bir ilah olan Tüylü
> yılan tasvirlerinin ilk örneklerine bu kentte rastlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir