TAŞI ve ATEŞİ GROKLAMAK

Taşı Groklamak
Öğrencilerin bazıları bunu zor bulmuştur çünkü taş onlara katı gelmiştir. Oysa biz zaten onu groklarken enerji ya da ruh bedenimizi kullanıyoruz ve taşın enerjisel kalıbıyla birleşiyoruz. Her şey bağlantılıdır. Yeryüzünün doğası insan bu konuda bir ayrıcalık tanımaz. Değişim, insan duygularının enerjisinden gelir. İnsan duyguları pozitif veya negatif olsun, bu doğal fenomenin umurunda olmaz, yani kişinin duygu durumu, doğanın içindeki prosedürler için fark etmez. ama bu duygular bu prosedürü hızlandırır, arttırır, azaltır, iteler, bir şekilde etkiler.

Eğer insanlık etkilenirse, insanlık dahil olur. Bir şaman bir doğa olayını değiştirirse aynı zamanda insan duyguları da bunun içinde değişir. İnsanın duyguları değişirse doğa olayları da değişir. Karşılıklı bir etkileşim söz konusu, ikisi birbirine bağlı çalışır.

Yaradılış itibariyle bazıları dış dünyayı değiştirmeye çalışır, bazıları ise içsel olarak kendini değiştirmeye çalışır. Bazen de bunlardan biri, diğerini yargılar şekilde yaklaşır, sadece dışarıya bakıyor ya da sadece içeriyle uğraşıyor gibi. Bunlar iz sürücü olmamanın bir sonucudur. Hava grupları dışarıyı, su grupları içeriyi düzeltmeye çalışır gibi. Oysa hepimiz doğamıza göre en iyi yapmakta olduğumuz şekilde bir iyileştirme ve çaba içindeyiz.

Depremler de enteresan çalışmalardır. İnsanlık tarafından kaplanmış alanlar doğrudan sosyal basınçla ilişkilidir. Yeterli sosyal baskı olan yerler depreme eğilimlidir. Toplulukta oluşan ani bir baskı ya da olay depremi tetikleyebilir, bu değişiklik pozitif olsa bile. Şamanlar toprakların altındaki taşları nazikçe groklayarak o bölgenin hem deprem şiddetini ve sonraki şokunu azaltabilir. Volkanları da bu anlamda groklayabiliriz. Taş kapsamı içinde katı olarak addettiğimiz plastik, odun, ca , makine gibi malzemeleri de dahil edebiliriz. Taşları, katı şeyleri groklamak, KU’nuza onların sınırlarının mukavemetini ve istikrarın doğasını öğretir. Aynı zamanda coğrafya ve kristaller hakkında daha çok şey öğrenmenizi, hissetmenizi sağlar.

ATEŞİ GROKLAMAK

Doğanın ateşe sahip olmasının kendi sebepleri var. Toprağa küllerle birlikte besin elemanlarıyla doldurmak, tohumları filizlendirmek, eski bitkileri azaltarak yenilerine yer açmak, bazı hayvan nüfusunu azaltarak ihtiyacı olan hayvanları beslemek gibi işlevleri vardır. Ateş, insan yaşayan bölgeleri etkiler. İnsan duygularını, doğası gereği izler. Bu duygu bazen bir kızgınlıktır. Ateş, doğaya bir amaçla hizmet eder, insan da öyle. Her türlü hastalık, KU’nun, henüz LONO tarafından ele alınmamış bir konuyu bize sunma şeklidir. Malibu sahilinde bir bitki serasında 30 yıl öncesinde bir yangın olmuş. Hiçbir komşuya bulaşmayan bu yangın için mülk sahibinin röportajı şöyle: Senelerdir burayı satıp başka bir yere taşınmak istemiştim. İşe bakın ki şimdi sigorta parasıyla bunu yapabileceğim. Yani kişinin kendi iradesiyle yapmadığını sistem yapıyor. Hayatımızdaki her şey bu şekilde işliyor.

Ateş insan bedenindeki düşüncelere cevapçıdır. Bir ateşi azaltmak, söndürmek, onun çevresindeki insanların besledikleri duygu ve düşünceleri de sakinleştirmek eğilimindedir. Bir çok coğrafyada ateşle ilgili oyunlar, rütüeller olur. Örneğin hıdırellez. Ateşi harlamak duyguları yükseltiyor, ateşi azaltmak, söndürmek ise çevresindeki duyguları azaltıp pasifleştiriyor.

Haberlerde bir yangın duyduğunuzda onu groklamayı deneyin, sakinleşmesi için telkinde bulunmayı da isteyebilirsiniz. Gerçekten bir alev olmak nedir, mesela bunu bir mumla da anlayabiliriz.

Sibel Atasoy’un Urban Şaman seminerleri ses kaydından aktarılmış olup alıntı yapmak isterseniz kaynak belirtmeniz uygun olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir