Hergeleci İbrahim’in sırrı
Blog / 29 Aralık 2010

Yüzelli okka çeken ve ölümden başkasına yenilmemiş cihan pehlivanı Koca Yusuf ile iki kez karşılaşan ikisinde de yenişemeyen Hergeleci İbrahim’in kim olduğunu merak ederseniz diye :))) Hergeleci, ecdadından pehlivan olup, hem hafif hem de oyuncuydu. Tüm zamanların en mahir -güreş-oyunlarını biliyordu. Kimse onu ele geçiremezdi, kıvraktı, çok zekiydi, kondüsyonu müthişti, sabırlıydı ve yerine bir cihan pehlivanı (Kara Ahmet) yetiştirebilmişti. Yerine bir pehlivan yetiştirebilmek bildiğim en büyük meziyettir; çünkü tüm varlığını son zerresine kadar öğreteceğin biri TALİP olmuştur sana. Ve sen de gerekeni yapabilecek denli yüce gönüllüsündür. Çırağın seni yendiğinde tahta geçer. Bu senin en büyük başarındır. Hergeleci İbrahim Hergeleci İbrahim, İkinci Sultan Hamit devrinin en namdar pehlivanlarından biridir. Hergeleci lâkabı, babasının ve kendisinin katır sürücülüğü yaptığından dolayı izafe edilmiştir. Evvelden tüccar malları katırlarla ve hayvanlarla bir yerden bir yere naklolunurdu. Kervanlar vasıtasile konaktan konağa götürülürdü. İbrahimin babası ve kendisi de mekkâricilik ederlerdi. Bu sebeple İbrahimin lâkabı Hergeleci diye yâdolunmıya, başlamıştır. Hergeleci lâkabının, pehlivanlığile alâkası yoktur. Birçok pehlivanlarımızın lâkapları pehlivanlıklarından mütevellittir. Hergeleci, hafif okkada bir pehlivandı. Ancak ve azamî tam okka yetmiş okka idi. Halbuki, devrinin başpehlivanları yüz on beş kiloluk, yüz -otuz kiloluk adamlardı, yani hemen hepsi yüzer okkadan aşağı pehlivanlar değildi. Hergeleci, Sultan Mecit devri pehlivanlarından meşhur Arnavut oğlu…