Bose-Einstein Yoğunluğu
Felsefe ve Kuantum / 08 Şubat 2009

20. “Bose-Einstein Yoğunluğu“: … Prof.Fröhlich’in “pompalı sistemi” en basit, şekliyle enerji pompalanan elektrik yüklü moleküllerin (ikiz kutuplar bir ucu pozitif, diğer ucu negatif yüklü moleküller) titreşim yapmasıdır. Titreşen ikiz kutuplar (canlı dokunun hücre duvarlarındaki moleküller) elektromanyetik titreşimler (fotonlar) yayarlar; bunlar tıpkı titreyen küçük radyo vericileri gibidirler. Fröhlich, belli bir çizginin üstünde enerji pompalanan moleküllerin birlik içinde titreşim yaydıklarını göstermiştir. Kendilerini olabilecek en düzenli yoğun dönem konumuna sokuncaya kadar devam ederler. 21. Bose-Einstein Yoğunluğu’nun en önemli özelliği; düzenli bir sistem oluşturan parçaların yalnızca bir bütün olarak davranmaları değil “bir bütün oluşturmalarıdır“. Her parçanın kimliği öyle bir birleşime uğrar ki kendi bireyselliklerini tamamıyla yitirirler. 22. Bilinçliyi bilinçli olmayandan ayıran şey, nöron bileşenleri arasındaki B-E Yoğunluğudur. (Kuantum Denemeler için Bakınız: https://sibelatasoy.com/?p=203 ) İnsanların da moloküller gibi davrandıklarını varsayalım bir an için, bu durumda birlik içinde titreşim yaymasını istediğiniz guruplar üzerine enerji pompalamak (dikkati yoğunlaştırmaktan başlayarak savaş açmaya kadar geniş bir seçenek ağında) gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, şu an Filistin’e uygulanan işlem bu olabilir! Olabilir mi?