?>
Ademin kaburgası
Anadolu-Sümerler-şaman / 08 Mayıs 2011

Enki yine birgün kendi ekmeklerini temin etmekte güçlük çeken dişi tanrıların yakarışları üzerine; ( Bu tablette Louvre Müzesi ndedir) “Ey oğlum, yatağından kalk. . . bilgini kullan, Tanrılara iş yapacak yaratıklara şekil ver Onlar kendilerini iki misli çoğaltsınlar” deyişleriyle Enki; “Ey annem, ismini vereceğim yaratık oldu, Onun üzerine tanrıların görüntüsünü koy. Dipsiz suyun çamurunun özünü karıştır. O bir insan. . . ” Enki tekrar çamura şekil verdi, bu kez; “Elinin yarattığının kaderini kararladım. Ona, yemesi için ekmek verdim, Benim elimin şekil verdiğinin kaderini kararla ve ona yemek için ekmek ver” Dedi ve insana soluk verildi. Bunlar bize bir şeyler hatırlatıyor mu? Ademin çamurdan yapıldığına dair kutsal kitaplardaki sözleri ? Çamurdan yapılan Adem ile Sümerce ‘de “Tİ ” kaburga anlamına gelen kaburga kemiğinden yapılan dişi Havva ‘nın hikayesine de benziyor değil mi? Adem ‘in konusu, yoksa, Ana Tanrıça Ninhursag ile Enki ‘nin ilişkisinden mi doğdu? Şimdi Enki ve Ninhursag ” efsanesini ve onun tabletini inceleyelim. ( 278 satırlık şiir şimdi Louvre Müzesi ndedir. ) “Dilmun (İran ‘ın güneybatısında olabilir) saf, temiz parlak bir şehirdi. Yaşayanlar hastalık ve ölüm bilmezlerdi. Ancak orada (su) eksikti. Enki güneş tanrısı “utu ”ya oradan tatlı su çıkarmasını söyledi. Dilmun meyve bahçeleri, yeşil tarlalar ve çayırlarla doldu….