Shabono – Florinda Donner

Yesterday and tomorrow, they said, were as undetermined as a vague dream,as fragile as a spider’s web, which was visible only when a streak of sunlight sears through the leaves.

Dün ve yarın, hayal meyal bir rüya kadar belirsizdi tıpkı güneş ışığı yapraklar arasından üzerine vurduğunda görünür olan kırılgan bir örümcek ağı gibi.

*

Dance with the night shaddows and go to sleep lighthearted. İf you let the shadows frighten you, they will destroy you!”

Gece gölgeleriyle dans et ve kaygısızca uyumaya git. Eğer gölgelerin seni korkutmasına izin verirsen, seni yok edeceklerdir.

*

All the men’s bodies were depicted with tiny figures inside the chest.
“What are these?” I asked casually
“The HEKURAS of the forest who live in a man’s chest. All men have hekuras in their chest, but only a real SHAPORİ can make use of them. Only a great shapori can command his hekuras to aid the sick and counteract the spells of enemy shapori.”

Bütün erkek bedenlerinin göğsünün içine küçük bir figür tsvir etmişlerdi. “Bunlar ne ola ki?” diye sordum. “Erkeklerin göğsünde yaşayan ormanın ruhudur o fakat ancak gerçek bir şaman/savaşçı onu kullanabilir.. Sadece büyük savaşçı, hastalık…ları iyi etmek için ona kumanda edebilir ve düşman büyülerini bertaraf edebilir.

*

Knowledge of our ways and beliefs was given to you so you would movewith the rhythm of our lives; so you would feel secure and protected. It was a gift, not to be used or to be given to others.

İnançlarımızın ve yolumuzun bilgisi sana, yaşamımızın ritminde bizimle olabilesin diye verildi. O ne kullanman ne de başkalarına vermen için bir hediye değil.

*

1 Yorum

  1. […] Öncesi için Tıklayınız […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir