Pranik tüp ve KA aktivasyonu -9

Kundalini hakkında her şey yazı dizimize devam ediyorum. öncesi için tıklayınız 

Fiziksel alana nüfuz eden ikinci enerji alanına biz  “Ka” deriz ki siz bunu pranik beden olarak düşünebilirsiniz. Prana, kadim geleneklerin yogilerinin ortaya çıkardıkları gi-
bi, oksijendeki asli yaşam-gücüdür, ama sadece sizin oksijen dediğiniz şey değildir. Bitkilerin yoğun olduğu veya akarsuların bulunduğu bölgelerde prana bollaşır. Prana yaşam gücüdür, ve o hem fiziksel bedene, hem de bizim Ka dediğimiz pranik bedene nüfuz eder. Bu Ka, aslında, fiziksel be-
denden geçen yaşam-gücünün kaynağıdır. Fiziksel bedenin ve onun enerji alanlarının -daha süptil bir enerji halinde bir kopyası olduğundan, Ka’ya bazen spiritüel ya da eterik ikiz de denir. Mısır Simyası’na aşina olanlar “Ka” terimini hatır layacaklardır; burada Ka, ölümsüz ruh olmamakla birlikte, fiziksel bedenin ölümünden sonra, bir süre daha varlığını sürdürebilen enerji ikizidir.

Siz duygusal, kozal ve astral denen başka süptil bedenlere sahip olsanız da, biz öncelikle Ka üzerinde odaklanacağız; çünkü bu bedenin gelişimi size, yüksek bilince doğru muazzam bir ivme kazandıracaktır.

Sizin bedeniniz, merkezi sütununa, çeşitli kadim ezoterik gelenekler tarafından bazen merkezi kanal, orta sütun, pranik tüp ya da antakarana denen iki-kutuplu bir mıknatıstır. Biliminizin de ortaya çıkardığı gibi, tüm iki-kutuplu mıknatıslar, üç-boyutlu olarak bir “tüp kavala benzeyen bir alan yayarlar. Bu alan, bedenin çevresinde üç-boyutlu olarak hareket eder.

Bu tüpün ortası bir enerji kanalıdır. Bu aslında fiziksel bedenin yaydığı manyetik alanın merkezi sütunudur. Yani, bu merkezi sütun, yaşamın temeli olan elektromanyetik alanın orta kanalıdır. Ezoterik anlayışları içinde, birçok farklı kültür, bu merkezi sütun ya da pranik tüple ilgili yöntemler
geliştirmiştir. Bundan dolayı, bir enerji sistemi olarak siz insanların, dikkatinizi vereceğiniz en önemli alan Ka, yani, pranik bedendir. Yaşam-gücünü (pranayı) nasıl içinize çektiğiniz ya da çekemediğiniz, organlarınızın ve bedensel sisteminizin ne kadar enerjiye sahip olacağını belirler. Ka, düşüncenizin ber-
raklığını, gücünü ve etkisini belirler; o ayrıca, duygunuzun niteliğini de belirler. Eğer Ka’nın düzeni bozulursa, o zaman diğer alanların da düzeni bozulur -fiziksel beden daha düşük bir enerji düzeyinde çalışır, düşünce gücü zayıflar ve duygular altüst olur. Peki, Ka’ya nasıl daha fazla prana getirmeli-
siniz ki, o fiziksel bedeninize ve diğer süptil bedenlere daha fazla ışık yaysın. Şimdi yanıtlamak istediğimiz asıl soru budur.

Burada anahtar, bedeninizin ortasında boylu boyunca uzanan pranik tüpte yatmaktadır. Bu pranik tüp, aşağı yukarı, gezegeninizdeki yogilerin “sushumna” dedikleri yola tekâbül etmektedir. Sushumna, kundalini enerjisinin ya da yaşam-gücünün omurganın tabanından yükselip, bedenin enerji merkezlerinden (çakralardan) geçerek en üst merkeze ulaştığı yoldur. Burada o tepe çakrasıyİa buluşur ve insanın bilincini “kozmik bilince” ya da Varolan Tek Şey’le bağlantıya açar ki bu son derece yüksek bir bilinç halidir!

Öyleyse, şimdi, sağlık ve yüksek bilinç için gerekli enerji hâkimiyetini geliştirebilme-
niz için, Ka’nın ve pranik tüpün farkında olma sürecini başlatacak yöntemleri inceleyelim.

uygulama-1

Birinci alıştırmada (bkz. Şekil 2) Yerküre’ye bağlı pra-
nik tüpten yukarı doğru soluk alın. Topraktan yukarı doğru-
bir soluk alıp, sonra rahatlayın ve soluğunuzu bırakın. Son-
ra, başınızın üzerinden tüpe doğru soluk alın, semavi enerjiyi

aşağıya, bedenin pranik tüpüne indirin, ve sonra soluğunuzu
bırakın. Pranik tüpe bir enerjinin aktığını açıkça hissedene
kadar birkaç kez bunu tekrarlayın.

Bu ilk adımda yaptığınız tüm şey, Yerküre’den yukarı,
pranik tüpe ve sonra semavi âlemden aşağı, pranik tüpe
akan süptil enerji akışını -pranayı- hissetmeye başlamaktır.

Uygulama 2

Daha önce yaptığınız gibi,
soluk alırken • pranayı Yerküre’

den yukarı, pranik tüpünüze çe-
kin. Soluğunuzu bir an içinizde

tutun ve sonra bırakın. Dikkati-
niz pranik tüpün üzerinde olsun.

2. Şimdi, soluk alırken, pra-
nayı başınızın üzerinden, yukarı-
dan, pranik tüpünüzün içine çe-
kin. Dikkatiniz pranik tüpün üze-
rinde olarak, bir an soluğunuzu

tutun. Sonra, soluğunuzu verir-
ken, dikkatinizi tüm fiziksel bede-
ninize kaydırın. Dikkat Yasası

gereği (enerji farkındalığı izler), o
zaman prana, pranik tüpten çıkıp

bedeninize akacaktır. Pranik tüp-
ten fiziksel bedeninize bir enerji

akışı olduğunu hissedene kadar
bu alıştırmayı yapın.

Uygulama 3

Şimdi farkındalığınızı göğsün ortasına, kalp merkezi-
nize yöneltin. Bir koşulsuz sevgi ve kabul duygusunu hatırla-
yın. Bu hali gerçekten hissettiğinizden emin olun. Onu sadece

düşünmek işe yaramaz.
2. Farkındalığınızı kalp merkezinde tutup, bir yandan
da koşulsuz sevgi ve kabulü hissetmeyi sürdürürken, soluk
alın ve bu solukla birlikte pranayı Yerküre’den yukarı doğru

pranik tüpünüze çekin. Pranik tüp üzerinde odaklanırken so-
luğunuzu bir an tutun, bu arada o sevgi ve kabulü hissetme

halini sürdürün. Soluğunuzu verir-
ken, farkındalığınızı fiziksel bedene

kaydırın ve “nitelik kazandırılmış
prana”nın pranik tüpten çıkıp, tüm
bedene akmasına izin verin. (Bkz.
Şekil 4)
3. Farkındalığınızı tekrar kalp
merkezine döndürün ve, bir kez daha
koşulsuz sevgi ve kabulü hissederken,

soluk alın ve bu solukla birlikte pra-
nayı başınızın üzerindeki boşluktan

aşağı pranik tüpünüze çekin. Bir an
soluğunuzu tutun ve bir yandan sevgi
ve kabulü hissederken, bir yandan da

pranik tüp üzerinde odaklanın. Solu-
ğunuzu verirken, farkındalığınızı fi-
ziksel bedene kaydırın ve “nitelik ka-
zandırılmış prana”nın pranik tüpten

çıkıp tüm bedene akmasına izin verin.

Şimdi, bazı okurlar gerçek koşulsuz sevgiyi ya da koşulsuz kabulü deneyimlememiş olabilirler. Bu durumda olanlar,alıştırmanın C bölümünü şimdilik bir kenara bırakabilirler.
Alıştırmanın ilk iki bölümü (pranayı pranik tüpe çekip, onu bedende deveran ettirme) üzerinde çalışmayı sürdürün ve enerjiye nitelik kazandırma konusunda şimdilik endişelenmeyin.

Ancak, bir işe yaraması için bu alıştırmayı gerçekten uygulamanız gerekir. Eğer bunu da sadece bir başka fikir ya da kavram olarak tutarsanız, Ka’yı etkileyemezsiniz. Onu uygulamalısınız.

Hayatınızda yaşam gücünüzün düşük olduğunu hissettiğiniz zamanlar olmuştur. O durumda fiziksel bedeniniz çok iyi işlev yapamaz. Böyle durumlarda olan şudur: Ka öylesine tükenmiştir
ki, fiziksel bedene, zihinsel bedene ve duygusal bedene ışık yayarak, bu bedenler için uygun sınırları yaratamaz. Bu yüzden, Ka ile, pranik beden ile, her şeyin sizin yaşam-gücünüzü artırmasını sağlayacak biçimde bir ilişki kurmanızı tavsiye ederiz.

Ka’yı, pranik gücü artırdıkça ve bilincinizi yükseltme niyetine sahip oldukça, çok değerli şeyler hakkında sezgiler ve içgörüler edinmeye başladığınızı göreceksiniz. Buna “gnosis” denir. Gnosis, “bilgi” demektir ve o bir his, ani hir “biliş” olarak gelir. Öyleyse gnosis, Ka güçlendikçe, hisseden yanınızın da arınıp gelişmesi anlamına gelir ve bu size daha derin bir ruhsal bağlantı sağlar.

Hathor Bilgilerinden özetleyen Sibel Atasoy, kaynak belirtmeden alıntı yapmayınız.

Yazı dizisi Devamı için tıklayınız

 

1 Yorum

  1. […] Önceki yazı için tıklayınız […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir