Onbirinci Tabaka; Bilge Tanrısal Dişi-Saf Şefkat

13 Nisan 2016

İnsanlığın cinsiyet meselesi çok uzun bir zamandır dengelenmemiştir ve erkekler, daha iri olduklarından, kazanırlar! On-birinci Tabaka, şefkatli İnsanı dengelemek, böylece bilge, tanrısal dişinin hem erkeklerde hem de kadınlarda ortaya çıkabilmesini mümkün kılmak için mevcuttur.

Cinsiyet dengesinin nasıl olmasının tasarlanmış olduğu konusunda size büyük bir ipucu vereceğim. Size kendi DNA’ larının tohumunu ekmiş olanlara “Yedi Kız Kardeş” (Pleiadesliler) deniyordu. Yüz bin yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan, dünyanın birçok bölgesinde taşlara resmedilen mitolojinin çoğunda, bazı uzaylı kadınların Dünya’ya indikleri ve küçük adamların onları kovaladıkları anlatılır! Aslında, erkekler hiç de küçük değildiler, ama kadınlar iriydiler. Uzay yolculuğu yapmak kadınlara düşüyordu, çünkü onlar buna daha uygundular. Pleiadesli erkekler daha sonra geldiler ve onların da özel nitelikleri ve becerileri vardı; bu tanrısal, bilge bir dişi enerjiyi ön plâna çıkaran, çok onurlu ve paylaşan bir kültürdü. Hem kadınlar hem de erkekler bilimcilerdi, her iki cins de birbirine saygı duyuyordu ve onların kültüründe hiçbir cinsiyet engeli, hiçbir şablon ve kölelik yoktu.

Dolayısıyla, bu dengenin nasıl olması gerektiğiyle ilgili kaydedilmiş-plân sizin DNA’nızda bulunmaktadır. Yine, On-birinci Tabaka da, siz onu isteyene dek öylece hareketsiz duran bir enerjidir. Ama yeni değişimde o hafifçe aktifleşmiş ve 2004’te- ki Venüs geçişiyle birlikte daha etkileyici bir enerjiye kavuşmuştur. İnanılmaz bir biçimde, Venüs geçişi Haziran 2012’de tekrar vuku bulacaktır. Genellikle bu geçişler yüzlerce yıl arayla meydana gelir, ama bu iki geçiş birbirine çok yakındır. Bunun nedeni ne olabilir? Çünkü gezegeninizin bu şefkatli, anaç enerjiye ihtiyacı vardır ve Venüs’ün Dünya’ya aktardığı enerji tam olarak budur. O sevgi, güzellik, şefkat ve yumuşaklık getirir ve iki geçiş arasında sadece sekiz yıl vardır. Sekiz sayısı, tezahür eden bir enerjiyi temsil eder ve dünyanızın buna ihtiyacı vardır.

Bu geçişin amacı ve yararı nedir? Bu, Gaia’ya enerji zerk etmektir. Geleceğin yakıtını depoya doldurmaktır, ki böylece insanlık onun için hazır olduğunda, enerji çoktan orada bulunuyor olacaktır. Gaia ve sizin DNA alanınız birbirine çok dolaşıktır. Yerküre’nin Kristalimsi Ağı’na hitap eden (onunla konuşan), sizin DNA titreşiminizdir. Sizinle Gaia arasındaki ilişki o kadar güçlüdür ki, bir Işık-işçisi bir bölgede meydana gelecek olan bir depremi önleyebilir! Bunu biliyor muydunuz? Böylece, DNA’nın bu tabakası insanlığın geleceği için hazırlanmıştır ve mevcut olan yüksek titreşimden ötürü kitlelerin bilgeliği artmaya başlarken aktifleşmeye hazırdır. Ama bu tanrısal dişi enerji Gaia’da depolanmaz. O sizin içinizde depolanır!

On-bir sayısının, sadece “aydınlanma” anlamına gelen bir ana sayı olmadığına, içinde Kryon’un sayısını da taşıdığına dikkatinizi çekerim. Yirmi bir yıl önce yayınlanan Birinci Kitabımızda açıkladığım gibi, benim sayılarım dokuz ve on-bir’dir, yani tamamlama ve aydınlanmadır: Eskinin tamamlanması ve değişimin yarattığı bir aydınlanmanın başlaması.

Bu dünyadaki tüm üstatlardaki fark, DNA’nın On-birinci Tabakasıdır. Bu dünyada yaşamış olan üstatlarda dişi enerjiyi görebilir misiniz? Onların cinsiyetlerine bakmayın. Onlardaki dengeyi göremiyor musunuz? Erkeklerin gözlerindeki şefkati, kadınların gözlerindeki gücü görebilir misiniz? Bu kutsal, tanrısal olan ve İnsandaki On-birinci Tabakanın yardım ettiği bir dengedir. O, bu amaçla oradadır; çünkü cinsiyet bölünmeye, nefrete, önyargıya ve daha da kötüsüne neden olabilir.

On-birinci Tabaka, Tanrı tabakalarının İkincisidir ve gerçekten de evrendeki en güçlü kuvvettir, çünkü o tüm insanlığın -anne enerjisi içinde özetlenen- şefkatini temsil eder. O, İnsan onu istemedikçe orada olmayan bir enerjidir. Onu istemedikçe kadınlar bile ona sahip olmazlar. O, tanrısal dişi enerjidir ve her iki cinsiyet içindir. Hepinizdeki “ana”yı temsil eder, ama sadece anayı değil, tanrısal şefkatli bir anayı.

Kryon’dan özetleme-sa

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.