Ruhsal Dünyaya Uyanış -2

Önceki paylaşım, 1.blm için tıklayınız

Bazı Aborjin kabilelerinde DADİRRİ denilen bir varoluş hali vardır; bunu DERİN DİNLEME olarak tercüme edebiliriz. Yaşlıbiraborjini olan Miriam Rose dadirriyi, hepimizin içinde uzanan derin kaynakla bağlantı kurmamızı sağlayan özel birnitelik olarak tanımlar. Kurulan bu bağlantı, dadirri ya da sessiz, sakin, dingin bir farkındalık halini gerektirir.

Dadirri, barış ve huzur getirerek, uyum ve ahenk yaratarak, denge oluşturarak, nerede hastalık varsa orada sağlığı yeniden tesis eder.

Bu videodan bizzat kendisinin sesinden dinleyebilirsiniz, tıklayınız

Aborjinin sesini dinlerken ne hissettiniz (ingilizce bilin ya da bilmeyin önemli değil)?

*

Okyanusun ruhu Kanaloa; “büyük barış” anlamına geliyor ve o ALOHA’dır yani sevgi.

*

Doğa mistisizmi dahilinde DOĞA ile yani hayat-veren güçle doğrudan, kişi-ötesi bir bağlantı kurarız ve bu bağlantı ne tür bir yöntemle olursa olsun onun ruhunun canlı olduğunu hiç bir şüphe olmaksızın anlarız. Vizyonerler onu içkin ve dost bir varoluş şeklinde hissetmişlerdir.  Özgün mistikler, bu muazzam tecrübenin uzay-zaman sürekliliği boyunca günümüze uzanan deneyimlerini fark etmemiz için boşluğa basamaklar döşemişlerdir.

Bizler bilinçli farkındalığımızı genişletmemize imkan veren bir donanımla genetik olarak programlanmış durumdayız. Bu programın nasıl aktive edileceği ile ilgili pek çok şamanik bilgiyi öğreniyor, uyguluyoruz. Böylelikle doğa üzerinde egemenlik ve kontrol kurmaya çalışan batılı zihnimizi dayanak almaktansa doğamızdaki özgün zihnimiz ve yüreğimizle aynı çizgide, daha uyumlu şekilde yaşamış oluruz.

 

İnsanlar ile DOĞA ne zaman ahenk içindeyse, orada sihir ve güzellik vardır.
Skalatitude-Saliş Halk sözü
*
Seremoni ve ritüeller, ruhları onurlandırmak, doğadaki değişimleri kutlamak, hayatımızdaki geçiş dönemlerini anlamak, şükranlarımızı sunmak ve değişim yaratmak için düzenlenir.
Blokaj yaratan inançları serbest bırakmaya hizmet eden kolay ve etkili bir seremoni örneği sunuyorum:
Rüya alemi canlı, zeki ve enerji doludur. Kendisinden doğan her şeyi farkındalık ve yaşam enerjisi ile aktarıp aşılamaktadır. Rüya aynı zamanda bilenin, bilmenin ve bilinenin aynı olduğu bir bilinç seviyesidir. Algı ve idrakin, bilginin ve eylemin eş zamanlı olarak meydana gelebilmesi bu biçim dahilindedir. Rüya alemlerinde tüm mekan “burası” tüm zaman “şimdi”dir. Yerli halkların rüya aleminden “zamansız” olarak bahsetmeleri ve bizlere de “zamanın insanları” demelerinin sebebi budur.
Rüyaların sembolik dilinin değişik yöntemlerle ve periyodik çalışmalarla aydınlatılması ile farkındalık ve şifa alanında büyük mesafe kazanılmasının mümkün olduğu bugün hem bilimsel hem de şamanik uygulamalar açısından kesinleşmiş bir olgudur. (Üzerinde çalıştığımız Hawaii şamanlığında MO’İKE yöntemini öğrenmiştik ki bu bazılarınızın öğrenmiş olduğu RÜYA Görüşmeciliğinin ta kendisidir.)
Buna ilaveten aşağıda bir örneğini sunduğum gibi; gece yatağa gittiğinizde, size şifa ya da rehberlik verebilecek bir rüya görmeye niyet edebilirsiniz.
Bu paylaşımın tam da Hıdırellez gününe denk gelmesi, kültürümüzdeki Hızır konseptinin -ki buna farklı isimlerde kızılderili kültüründe hep rastlıyoruz – nasıl iş gördüğüne dair yararlı bir içgörü uyandıracak bir tesadüf olduğunu da söyleyebiliriz 🙂
Özetin devamı 3.bölüm için tıklayınız

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir