Hayatta Kalan Toltekler

25 Haziran 2011

Victor Sanchez

Biraz Tarih

En baştan başlayalım. Etnolog ve tarihçiler için, Toltek’ler genel olarak 8.ci ile 12.ci asırlar arasında orta Meksika’da yaşayan Colombo öncesi yerlilerdir. Başşehirleri şimdiki Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Tula şehriydi. 12.ci asırdan sonra toltekler Tulayı terk ettiler; 16.cı yüzyıllardaki el yazmalarında ve kayıtlarda Tolteklerin dağıldığından bahsedilmektedir, ve liderleri Quetzalcoatl’ın ayrılışı ile ilişkili olduğu varsayılıyor. El yazmalarında bulunan en ilginç kısım, Quetzalcoatl’un Chapultepec Tepesindeki (Meksiko City’de) bir mağaraya gittiğini buradan da başka bir boyuta (Mitctlan, Nahual veya Omeyocan) geçerek sonsuza kadar ortadan kaybolduğu söylenen bölümdür. Her neyse, apaçık olan Toltek’ler kadim Meksika’da yayılmışlar ve bilgelikleri ile Maya’lar gibi birçok diğer yerli kültürü etkilemişlerdir. Tarih böyle diyor.

Gerçek ise: Toltek’ler geçmişin en büyük medeniyeti olarak göz önüne alınmıştır, bu yalnızca şimdilerde değil, Kadim Toltek’lerin büyük bilgeliğine olan benzerlikten, ve Toltek’liğin insan varlığının ulaştığı en yüksek bilgi seviyesi olması nedeniyle Aztek’lerin bilgi adamlarını “Toltek” olarak adlandırıldıkları 16.cı yüzyıldan beri böyledir.

Ortalama insanlar için, Toltek’ler pek çok asır önce ortadan kaybolmuş olan yerli bilge insanlardır. Toltek’lerin çok uzun zaman önce kaybolduğundan beri, herhangi biri onlar hakkında istediğini söyleyebilir… her neyse, Toltek’ler kendilerini savunmak için burada değiller, veya en azından böyle imiş gibi gözüküyor…

Onlar halen burada mıdır?

Belki de Toltek yerlileri, Toltek yerli bilgeliği konusundaki tartışmasında yerli olmayan Toltek bilgeliği öğreticiler arasında sesleri o kadar da duyulmuyor. Fakat, bir konu varki hiç kimse dikkate almıyor: şu anki Meksika’da kadim Toltekliği koruyan ve canlı tutan yerli topluluklar var. Benim keşfettiğim, ve ilişkili olduğum temel uygulamalar bunlardır, aynı zamanda Carlos Castaneda’nın kitaplarındaki önerilen uygulamalar ve bunların bilgece kullanılmalarının ipuçlarını almış olduğum yerler de bunlardır. (Bakınız Don Carlos’un Öğretileri, Carlos Castaneda’nın çalışmaları üzerindeki pratik uygulamalar – Victor Sanchez). Geliştirdiğim yol ve yöntemler Castaneda’nın yazdıklarından esinlenilmiştir, ancak Castaneda öykülerinin manevi hedeflerini taşıma düşüncesini taslamıyorum, bunun yerine Meksika dağlarında bulunan Toltekler arasında yaşayarak öğrendiğim Toltek’lilikle uyumlu olan düşünceler hedeflerim arasındadır.

Yaşayan Toltek’ler arasındaki deneyimlerimin tanıklığını “Yeni Binyıl Toltek’leri” kitabımda yazdım. Okuyuculara bahsettiğim şeylerin gerçekten de yaşadığımız bu dünyada olduğuna inandırmak için, bu kitapta, birçok referans, resim, resmi şahitler vs. dahil ettim, çünkü inanıyorum ki okunanların gerçek olduğuna emin olunması gerektiği önemlidir… özellikle okuyucu bu şeyleri gündelik hayatta kendi yaşamına uygulayacaksa. Herhangi birini eleştirmek beni ilgilendirmiyor, fakat benim bakış açım budur ve bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum.

Yaşayan Toltek’ler için ek Bilgiler

  • Kadim Toltekliliğin mirasçıları kendilerine Wirrarika diyorlar. Çoğu yalnızca Wirrarika dilini kullanmaktadır fakat bazıları aynı zamanda İspanyolca da konuşmaktadır. 50,000 den fazla oldukları halde, topluluğun tüm üyeleri spiritüel geleneğin bilgeliğine aynı oranda sahip değiller.
  • Wirrarika’lar arasında, Jicareros adı verilen özel bir grup kişiler bulunur, bunlar kadim büyü uygulamalarının koruyucularıdır. Topluluğun diğer üyelerinin hayal dahi edemeyecekleri seviyedeki deneyimleri algı dünyalarında yaşıyorlar.
  • İspanyolcadaki “Tradicion” (gelenek, adet vs.) kelimesi Wirrarika insanları için bir inancı ifade etmemektedir, bunun yerine çok etkin çalışmalarla, uygulayıcıların en yüksek seviyedeki farkındalığı ve algıyı gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.
  • Yaşayan Toltek’ler arasında, bizim batı ve bazı batı dışındaki toplumlarda kullandığımız usta makamı bulunmaz. Doğrudan “Ruhtan” öğrenmeye alışkınlar. Bilge adam, şaman, uygulamacıları Ruh’a ve kutsal yerlere bakmaya iten katkısız bir araçtır. Orada kitaplar bulunmaz, biçimsel öğretim sistemleri ve insan öğretmenler de bulunmaz. Yalnızca Ruh’un kapısını çalmak için bir dizi özel faaliyetler ve davranışlar bulunur. Eğer Ruh kapıyı açarsa, öğrenim başlamış olur. “Usi” (Ruh’un Wirrarika dilindeki karşılığı) hakkında birilerinden yalnızca bir şeyler dinleyemezsin, bir aracı olmadan kendin onu görmek ve duymak zorundasın. Bu Toltek’lerin yoludur.
  • Yaşayan Toltek’ler yalnız kendi dünyaları ile ilişkili olan ve yerlilerin dışındaki dünya ile ilgilenmedikleri görülen yerlilerdir. Bize bir şey öğretmek veya satmakla ilgilenmiyorlar. Yalnızca kendi yaşamlarını sürdürmeyi ve Geleneklerini hayatta tutmakla ilgililer, Güneşin gerçek erkek ve kız kardeşleri gibi, Büyük Güneş Baba gibi aynı yapı ve Büyük Dünya Ana gibi aynı sevgi yolundan gittiklerinden kendileri enerji alanları rolü üstlenirler.

Yaşayan Toltek yerlilerinin mesajı şöyledir:

Biz Güneşin çocuklarıyız ve bizim doğamız parlamaktır!

Nagual kelimesinin anlamı

“Şaman” kelimesinde olduğu gibi, “nagual” kelimesi de geçen yıllarla büyük bir karışıklık yaratarak çarpıtıldı. Onun katılımı olmadan özgürlük ve bilgelik elde edemeyeceğimiz, Spiritüel bir lider olduğu varsayılan birine “nagual” adının uyun olduğunu düşünmek, Kalifornia’da doğmuş bir modern modadır. Bu kelimenin çarpıklığını aydınlığa kavuşturmak için, asıl anlamına geri gitmemiz gerekir. “Nagual” kelimesi Nahuatl diline ait olup “tonal” kelimesinin karşıtıdır. Nahuatl lisanı Tehotihuacan insanlarının, Toltek’lerin, Aztek’lerin ve birçok yerli grubunun geçmişte ve bugün Meksika’da ve hatta Orta Amerika’nın bazı bölgelerinde kullanılan bir dildir. Tonal ve nagual Meksika’daki pek çok yerli insanın her zaman ortaya koyduğu dualite görüşünün iki tarafıdır.

Ometeotl (ome iki anlamına gelmektedir) dualite prensibinin adıdır ve Omeyocan ise dualitenin yeri yani evren anlamındadır. Varlığımızın bütün alanını ve olduğumuz her şeyi, yeni bir guru olarak bilgelik ve özgürlük elde etmeye ihtiyacımız olan tek bir kişiye alçaltmanın saçmalığını şimdi görebiliriz.

Açıkça söylersek, nagual güçlü bir guru veya şaman değildir, bizim içinde yaşadığımız gerçekliğin ve kendi doğamızın yarısıdır. Bilgelik ve özgürlük elde etmeye ihtiyacı olan diğer insanların ihtiyacı olan bir Nagual olduğunu taslamak, eninde sonunda, yalnızca doğduğumuz ve hepimizin bir gün öleceğimiz için, her insan varlığına ait olan şaman deneyimi elde etme çalışmasına karşı, yalan beyandır.

Toltek kelimesinin anlamı

Benim kullandığım “Toltek” kelimesinin anlamını bu günlerdeki yeni modadan farklı olduğunu açıkça ortaya koymak istiyorum. Ezoterik’ten “Castanedacı” lığa kadar geniş bir yelpazedeki birçok yazar ve sunucunun bu kelimeyi kullanma şeklinin çok açık olduğu biliniyor. Benim hakkında konuştuğum Toltek’ler Atlantis’ten, başka bir gezegenden veya ispatı olmayan başka bir öykü ile gelmediler. Kadim Toltek’ler belirli bir yerli grubu idi, tarihsel olarak yedi ile on ikinci yüzyıllar arasında orta Meksika’da yerleşmişler, ve geçmiş ile günümüzde İspanya öncesi Meksika’daki yerli dünyasında birçok diğer yerli insan arasında en güçlü spiritüel etkiyi göstermişlerdir. Avrupalı fatihlerin Toltek’ler hakkında yarattıkları karanlık öykülerine rağmen, onlar kadim Meksika’daki en yüksek spiritüel, kültürel ve teknolojik gelişme zirvelerini temsil etmişlerdir. Varlıkları tarihi bir gerçektir, ve şu anki Meksika topraklarındaki spiritüel mirasçıları olan yerli halkın varlığı, kitaplarımda ve makalelerimde gösterdiğim gibi, herhangi bir şüpheye yer bırakmadan ispatlanabilir.

Yaşayan Toltek’ler

Yaşayan Toltek’ler, Kadim Toltek’lerin geleneklerini yaşatmaya çalışan ve onlarla ilişkilendirilen, “Yeni Yüzyılda Toltekler” kitabımda açıkladığım gibi yerli halkla ilgili genel bir isimdir.

Yeni Toltek’ler

Yeni Toltek’ler, Toltek geleneklerini yerli ve aynı zamanda yerlilerin dışındaki dünyada da canlı tutmaya çalışan hem yerli hem de yerli olmayan insanlardır. Yeni Toltek’ler, modern şehir toplumlarımızın ihtiyaçlarına uygun ve belirli işlemleri yaratarak, Kadim ve Yaşayan Toltek’lerin yolunu izlemeyi önerenlerdir. Kadim Toltek’lerin ayak izlerini takip ederek yeni yollar açtığımız söylenebilir.

Çeviri : Aki

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.