Etkili bir Temel Şaman Davul Çemberi

12 Mart 2011

Etkili bir Temel Şaman Davul Çemberi

Susan Mokelke (FSS – Şaman Araştırmaları Vakfı Yöneticisi)

© Shamanism Dergisi, İlkbahar/Yaz 2007, Vol. 20, No. 1

Şaman Davul Çemberi, Şamanizmi deneyimlemek ve bu bilgide derinleşmek için güçlü bir yol olabilir. Michael Harner’in temel ruhsal seyahat yöntemini öğrendikten sonra, rehber ruhlarla kişisel bağlantınızı güçlendirmek için alıştırma yapmak önemlidir. Bu kişisel bağlantı Şamanizm uygulamasında çok önemlidir. Bir Davul Çemberi bu uygulama için sürekli, yardımcı bir yapı sağlıyor. Daha yüksek seviyedeki bilgiler FSS’nin İleri Seviye Kurslarından sağlanabilir.

Bu makale Davul Çemberine başlamaya karar verenler için birkaç temel ilkeyi açıklar. Davul Çemberi kurmak ve Çemberin daha etkin olması için bu ilkeler size yardımcı olur. Katılacak bir Davul Çemberi arayanlar için ise, bu makale hangi Davul Çemberlerinin sizin için daha doğru karar olduğunu tanımlamanızı sağlar.

Bu ilkeler Temel Şamanizme odaklı olan Çemberler için yol göstericidir, Michael Harner’ın esinlenip geliştirdiği bu Şaman yöntemleri, herhangi belirli bir kültür veya bakış açısı ile ilgili değildir.

Davul Çemberleri birçok amaca hizmet eder. Bunların arasında temel olanlar:

 1. Şamanizmi deneyimlemek, özellikle ruhsal yolculuk yapmaya yardımcı olacak bir mekan sağlar;
 2. Deneyim yapılabilecek sürekli ve düzenli bir yapı sağlar;
 3. Şaman bilgilerini, katılımcıların birbirleri ile paylaşarak ve ruhlarla doğrudan esinlenerek, açığa çıkmasını artır;
 4. Yapılan uygulamalarla, katılımcıların rehber ruhları ile olan bağlantısını güçlendirir;
 5. Kişiler ve topluluk için şifa sağlar.

Davul Çemberi konusunda bilgi her zaman klasik Şaman yöntemi olan ruhsal seyahatten alınabilir. Bir Davul Çemberine başladığınızda, yapılan ilk toplantıdaki ruhsal seyahatinizde, dikkati toplamaya ve sabitlemeye, şekle ve ilkelere odaklanmak gerekir. Ancak, bunlarla birlikte, aşağıdaki ilkelerin de etkili bir Şaman Davul Çemberi oluşturmak için takip edilmesi gerektiğinin farkına vardık.

Bir Davul Çemberine başladığınızda veya katılmaya karar verdiğinizde, şunları göz önüne almanız gerekir:

 1. Davul Çemberine katılanlar kimlerdir? Hangi deneyim seviyesi gerekmektedir? Davul Çemberi başlatıldığında, yeni üyelere açık mı, kapalı mı olacaktır? Eğer kapalı olacaksa, ne zaman yeni üye için karar verilecektir?
 2. Çember nasıl yönetilecek? Kalıcı ve deneyimli bir rehberle mi? Dönüşümlü bir yöneticilik sistemi ile mi?
 3. Çemberin odağı ve amacı açık ve katılımcılar tarafından kabul edilmiş midir?
 4. Çemberin biçimi nasıl olacaktır? Ne zaman, nerede, ve ne sıklıkta Çember toplanacaktır? Çembere katılımın bir ücreti olacak mı? Her toplantıda genel ve sürekli bir biçim / akış olacak mı?
 5. Çemberin içeriği nasıl belirlenecek?
 6. Çember Şaman çalışma ahlakına açıkça uyacak mı? Bu ahlaka sadık kalacak mı? Çember uyumlu mu?

Davul Çemberi katılımcıları

Davul Çemberleri bu konu ile ilgili herhangi birilerinin katılmasına tamamen açık olabilir. Bazıları ise kapalıdır, bunun anlamı, ya katılımcıların belli bir deneyim seviyesinde olup Çember başlatıldığında üye alımına kapatılması, veya katılımcılar tarafından belli bir süre için yeni katılımcılara kapatılmasıdır. Bazı Çemberler katılımcıların belli bir deneyim seviyesinde olmalarını talep eder ve belirli dönemlerde yeni katılımcı kabul ederler. Bu seçenekleri göz önüne alıp, size uygun olanına karar vermelisiniz.

Açık Çemberlerin üstünlükleri:

 • Yeni katılımcılara her zaman ulaşılabilir;
 • Esnek ve değişkendirler (biçim ve içerik olarak katı olmamaları daha muhtemeldir);
 • Daha çok katılımcıları bulunur;
 • Deneyimsiz katılımcıların ustalarla buluşması mümkündür.

Açık Çemberlerin zayıflıkları:

 • Farklı deneyim düzeyleri herkesin çalışacağı içerikleri bulmayı zorlaştırır;
 • Tecrübeli katılımcılar, tecrübesiz olanlar nedeniyle çalışmalarda derinleşmeye zorlanırlar;
 • Deneyimsiz katılımcılar, farkındalıkları daha yüksek olanlarla tecrübelerini paylaşmakta endişelenirler;
 • Üyeler sıklıkla değiştiğinden güven ve birlik hislerini tesis etmek zorlaşır.

Kapalı Çemberlerin üstünlükleri:

 • Tüm katılımcılara hitap eden içeriği tespit etmek daha kolaydır;
 • Birbirine uygun deneyimli seviyedeki katılımcılar grubun her uygulamada daha derinleşmesine imkan verir;
 • Katılımcılar birbirlerini daha iyi tanırlar, güven ve birlik oluştururlar;
 • Üyeler, biçimin dışında olan, uygun olmayan, ve gizliliğe kaygılanmadan daha üstün yöntemler deneyimleyebilir.

Kapalı Çemberlerin zayıflıkları:

 • Daha az katılımcı bulunur;
 • Yeni katılımcılara ve onların getireceği çeşitliliğe ve ilgiye ulaşılamaz;
 • Çemberin biçimi ve içeriği kolaylıkla daha katı kurallı olur.

Ender durumlar hariç, üyelikten ihraç her bir üyenin Davul Çemberine katılma taahhüdünün önemi ile ilgilidir. Özellikle kapalı Çemberlerde, üyelerin bir çok toplantıya katılmaması, etkili bir Çember oluşumunu güçleşir. Katılım ile ilgili hangi kesin kararların gerektiğini baştan açıkça belirlemek – ve her bir katılımcının onayını almak – en iyi yoldur.

Çemberi Yönetmek

Birçok Çember, özellikle katılımcıların FSS Temel Çalışma kursunu almış olan başlangıç Çemberleri, hiç olmazsa bir süreliğine, deneyimli bir Şaman uygulayıcının bulunmasını, gruplarını yönetmek için bunu çok yararlı bulmaktadır. Deneyimli bir lider ruhsal seyahat yöntemlerini açıklayabilir, bireylere Üst ve Alt Dünyalara ulaşmayı ve rehber ruhları ile başarılı ve güvenli bir bağlantı kurmalarını öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bir kez bu tutarlı bağlantı sağlandığında, doğrudan bilgi sağlanır ve rehber ruhlar size gerekeni öğretir.

Sıklıkla, deneyimli gruplar dahi sürekli bir yöneticiyi tercih ederler, böylelikle dikkatlerini kendi bilgi ve deneyimlerine derinleşmeye odaklayabilirler. Grup lideri aynı zamanda, Çember katılımcılarını adım adım daha derin deneyimlere götürecek içerik yaratabilir.

Bazı Davul Çemberleri en tatmin edici yöntem olarak dönüşümlü liderliği bulmaktalar. Burada her toplantıda farklı bir yönetici bulunur, veya üyeler tarafından bu bir dönüşüm listesi ile kararlaştırılır. Dönüşümlü yöneticiliğin birçok üstünlükleri vardır. Daha büyük farklılıkları olan deneyimler uygulanır; grup sorumluluğu paylaşılır; üyeler öğretme ve yönetme becerisi kazanır; katılımcılar rehber ruhlarından öğrendikleri yöntemleri grupla deneyebilirler.

Çemberin Odağı ve Amacı

Bir Şaman Davul Çemberinin etkin olması için, Çember için baştan bir odak ve amaç belirlemek önemlidir. Üyeler davet edildiğinde, açıkça neyin teklif edildiğini anlamalı ve bu teklif açıklıkla kabul edilmelidir. Şaman bilgisinin büyük kısmını bir Şaman Davul Çemberinden elde etmek için, kendini denetim altına almak ve Şaman yöntemlerine odaklanarak bunları kullanmak önemlidir. Birçok üye geniş ölçüde başka yöntemlere yetenekleri de bulunur: psikoloji, astroloji, medyumluk, şifacılık, enerji ve ışık işçiliği, vs. gibi yetenekli kişilerin bulunması Çemberiniz için harika bir niteliktir. Fakat, bu Davul Çemberinin odağının Şaman bilgisi kazanmak üzere uygulama yapılacağının ve birlikte olunduğu süre zarfında Şaman yöntemlerinin deneyimleneceğinin kabul edilmesi önemlidir.

Çemberin Biçimi

Bir Şaman Davul Çemberini biçimlendirmenin birçok yolu vardır. Biçim için iki basit görüş:

 1. Uygulama yerini, başlangıç zamanı ve süresini, sıklığını ve ücretini dikkate almak;
 2. Her buluşmanın genel akışı veya içerikleri: Biçim her buluşmada sürekli aynı mı olacak yoksa her seferinde değişecek mi?

Davul Çemberlerinin büyük çoğunluğu, en azından, Davul Çemberinin toplanmasında istikrarlı bir zaman süresinin ve sıklığının etkili olduğunun farkına varmıştır. Çoğumuzun çok yoğun yaşamları bulunmaktadır. Çok kişi düzenli bir toplanma düzeninin kendi yaşam planlarını ayarlamak için gerekli olduğunu, fakat aksinin çok zor olduğunu fark eder. Aynı zamanda, uygun ve merkezi bir alanda buluşmak Çember için çok uygundur. Bununla beraber birçok grup, özellikle katılımcıların uzak mesafelerden geldikleri durumlarda, dönüşümlü buluşma yerini tercih etmektedir. İlk toplantıda bir bildiri ile bu önemli teferruatlara bir ruhsal seyahat yapılması gereklidir. Davul Çemberiniz için ne tür bir zamanlama ve mekan Şaman bilgisinin elde edilmesine en yararlısı olacaktır? Bir mekan kiralamak ister misiniz? Katılım için bir ücret olacak mı? Bu ücret neleri kapsayacak?

İlk toplantıda karar verilmesi gereken bir diğer konu ise Davul Çemberinin her toplantıdaki genel akışıdır. Örnek olarak, Çember nasıl açılacak? Ruhlar nasıl çağrılacak? Mum kullanılacak mı? Tütsü yakılacak mı? Davul mu yoksa diğer vurma sesleri mi kullanılacak?

Yeni uygulamaları anlatacak vaktiniz olacak mı? Zaten bilinen bazı uygulamaları tekrar etmek için zaman ayrılacak mı? Şifa için zaman ayrılacak mı? Çember nasıl kapatılacak?

Çoğu Çember en etkili yol olarak, en azından, her toplantı için genel bir akışı oluşturmayı görmektedir, örnek olarak, Çemberi açmak, katılımı denetlemek, uygulamalar, şifa talepleri, Çemberi kapatmak. Bu tür bir genel biçim genellikle katılımcılar üzerine daha büyük bir güven hissi uyandırmaktadır ve uygulamalardan daha etkili olarak bilgi ve derinlik sağlaması mümkün olmaktadır.

Davul Çemberi Toplantılarının içerikleri

Davul Çemberiniz devamlı bir yönetici tarafından idare ediliyorsa, o zaman bu kişi her toplantının içeriğini saptayacaktır. Eğer dönüşümlü liderlik uygulanıyorsa, her bir toplantının lideri büyük ihtimalle içeriği önerecektir.

Bunlardan başka içeriği tespit etmenin başka birçok yolu da vardır. Her toplantıdan önce bir ruhsal seyahat yapabilirsiniz. Grup her toplantıda, (veya yıllık, aylık, veya hangi sıklıkla isteniyorsa) Çember başlatıldığında toplantının içeriğini tespit etmek için bir ruhsal seyahat yapabilir.

İçerik konusunda karar vermek katılımcıların deneyimi ile ilgilidir (en yararlısı içeriğin katılımcı seviyesinin biraz üstünde olmasıdır). Çok yüksek seviye kişiyi bunaltır; eğer içerik doğru şartlarda sunulmazsa üretken olmayabilir ve katılımcının kendi zamanlamasını ve aşamasını karıştırır. Akılda tutulmalıdır ki, her toplantıda yeni bir şeyin ortaya konulması şart değildir. Birçok deneyimli uygulamacı FSS Temel Kursunu birçok defa almıştır – her seferinde daha derine gitmekte ve kendilerine daha sağlam bir temel oluşturmaktalar. Katılımcıların bu çalışmadan alınabilecek faydanın tamamını aldıklarını hissedene kadar bir uygulamayı tekrarlamaktan endişelenmeyin. Çember üyelerinin ihtiyaçlarının farkında olun ve gelişmelerini gözetleyin.

Şaman Çalışmasının Etiği
Çemberinizde herhangi biri için şifa çalışması yapmadan önce, ona durumu tarif etmek ve Şaman (ruhsal) şifası için iznini almanız gerekir. Şaman çalışmasında, ruhun meseleleri ile öncelikli olarak ilgileniyoruz. Her kişi, kendi veya ruhu için neyin yapılabilir ve yapılacağını kararlaştırma hakkına sahiptir. Herhangi bir şifa çalışması yapmadan önce, kişinin rızasını alın. Eğer kişi çocuk ise, ailesinin veya onunla ilgilenenlerin rızası alınmalıdır. Eğer kişi komada ise, ailesinin veya velisinin rızasının alınması gerekir. Ve ayrıca da, bir ruhsal yolculuk yaparak kişiye izni ve isteğinin ne olduğu sorulmalıdır. Ölü birinin ruhu ile dahi ilgilenildiğinde, ailesinin veya velisinin izni halen gereklidir. Ve tekrar, kişinin ruhuna ne istediği sorulmalıdır. Tereddüt varsa, işlemi yapmayın.

Doğal veya toplumsal felaketler söz konusu olduğunda, gerekli yardım yapılmadan önce, o diyarın ruhunun veya ilgili kişilerin ruhlarının izninin alınmış olması önemlidir. Farklı kültürlerin, kişilerin veya bir başkasının ruhunun ihtiyaçlarını bilmediğimizi her zaman hatırlayın.

Şaman uygulayıcıların Çemberi bireylere veya topluluklara güçlü bir şifa sunabilir. Bunu bilgece, alçak gönüllü, saygılı, ve şefkatle uygulayın.

Çemberinizdeki kişilerin kendi doğrudan deneyimlerin olmasının önemli olduğunu aklınızda tutmalısınız. Birbirinizi çözümleme veya yola getirme dürtüsüne karşı gelmeye çalışın. Aklınızda tutmalısınız ki, bir kişinin deneyimi kendi için kusursuzdur; ruhsal yolculuktaki deneyimler onu yapan kişi tarafından verilmiştir. Bunu yorumlamaya ihtiyacınız yok. Birinin güçlü duygusal bir deneyimi olduğunda, ona yardım etmek veya kutlamak için koşmaya ihtiyaç yoktur. Birbirinizi kabul edin ve birbirinizin olmasına izin verin. Kendi deneyiminizi bir başkasınınki ile kıyaslamayın. Çemberinize verebileceğiniz en iyi hediye, dinlemeniz ve onaylamanızdır.

Çemberinizde olanların gizli kalması gereklidir. Bu güven ve emniyet hissinin oluşması temel bir zorunluluktur, ve onsuz etkili bir Davul Çemberi yapamayacağınız çok açıktır.

Çemberinizde, rehber ruhları cezbedecek olanın uyum olduğunu aklınızda tutmalısınız. Ve hatırlamalısınız ki, siz bir çemberdesiniz ve çember birdir, bütündür. Şifalanmak bütün olmaktır. Bir Davul Çemberi olarak tek bir yürek olduğunuzda, ruhlar sizi tüm güçleri, bilgelikleri ve sevgileri ile destekleyecektir.

Çeviri : Aki

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.