Çatışma Zannı

İnsanlık bugün, daha önce hiç olmadığı kadar, görünürde birbiriyle uzlaşmaz
iki kutba bölündü. Psikolojik kural şunu söyler: *İçsel bir durum bilinçli
hale getirilmediğinde dışarda kader olarak gerçekleşir*. Başka deyişle,
birey kendi içsel çatışmalarını bilinçli hale getirmediğinde, dünya zorunlu
olarak bu çatışmayı açığa vurmak ve zıt kutuplara bölünmek durumundadır.

*C.G.Jung*

Bu konuyu halledebilmek için biçok başka yol olmakla birlikte en
önemlilerinden biri şüphesiz *rüya* analizleridir. Ki sanırım Jung da bunu
gördüğü için ömrünün elli yılını bu konuya hasretmiş, bizler için önemli
ipuçları bırakmıştır.

Jung’a göre (ben de kendi tecrübelerimle bu görüşe katılıyorum);
İnsan psişesi önce iki bölüme ayrılıyor:
*1. Bilinç *(insanın kendini ve dünyayı öğretildiği şekilde bildiği alan)
*2. Bilinçaltı *(buzdağının altındaki heyula bölge)

Bilinçaltı ise yine ikiye ayrılıyor:

*1. Kişisel *(burada insanın görmeye yanaşmadığı, ya da bi şekilde gözden
kaçan imgeler, bir anlamda halı altına süprülenler var ki işte bu bölge
psikiyatrların gerek rüya analizleri gerekse başka terapilerle açığa
çıkarmak istedikleri saha. Pek tabi ki, kişinin bilinci bu alanı günyüzüne
çıkardıkça, onda huzur, algı genişliği oluşacaktır.)

*2. Kollektif* (İşte bizi gerçekte heyecanlandıran alan burası)

Psişenin bu şekilde tarif edildiği şekle *kapalı sistem *diyor Jung.
Kapalı sistem, duyular aracılığı ile dışardan aldığı uyarımları tüketerek
psişik enerji=LİBİDOya dönüştürmektedir.
Libido, gerçekleşme düzeyine (1) çıktığında, psişenin belirli bir olgusunu
dürtü, arzu, irade, his gibi yansıtmakta,
Potansiyel haldeyken (2) ise kendisini olanaklar, eğilimler, yetenekler vb
ortaya koymaktadır. Biz onun ne olduğnu değil sadece VAR olduğunu
söyleyebiliriz.

“Bir arketipal rüya, rüya görenin onu bir çeşit aydınlanma, ikaz ve doğaüstü
yardım olarak görme eğilimi nedeniyle birayi büyüleyebilmektedir. Bununla
beraber, bugünlerde pek çok insan da benzer tecrübelere teslim olmaktan
korkmaktadır. Onların bu korkusu numinoustaki bir kutsal korkusunun
varlığını kanıtlamaktadır” der Jung.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir