Bilincin 4 farkındalık düzeyi

Bilincin 4 farkındalık düzeyi var

1Fiziksel düzeyde farkındalık: standart duyularla günlük hayatımızda kazandığımız deneyimler yani Castaneda serisindeki 1. Dikkat seviyesine tekabül ediyor. Gündelik yaşamda kısmi farkındalık vardır. İnsanların birbiriyle sınırlı ilişki kurduğu faydacı bir ilişkisi vardır. Bu gerçek ilişki değildir.

Hareket yönelimlidir.

2-Psişik düzeyde farkındalık:psişik deneyimlerin yaşandığı durumlar. Fiziksel düzeydekinden biraz daha ileri düzeyde diyebiliriz. Telepati, Hipnoz, Kehanet , Basit büyücülük ,Simgeler vs bu düzeye girer. Neredeyse tüm kadınların girip çıkabildiği bir düzey olduğunu söyleyebiliriz.

Hareket yönelimlidir.

3-Bağlantısal düzeyde farkındalık:herşeyle karşılıklı ilişkide olmak ya da görelilik yani dolanıklık.

Zaman -uzay -madde -insanlar arasındaki tüm bağlantılar bu düzeye giriyor.

Bilgi yönelimlidir (yani daha soyut bağlantısal bir durum var.)

Usta bi kahuna bağlantısal düzeyi hastalık sebebini öğrenmek için kullanır. Ordan Psişik düzeye gider telkinler verir, ordan da fiziksel düzeye gider ilaçlar hazırlar. (3-2-1)

4Mistik farkındalık düzeyi :BİR olunduğunun farkındalığıdır.

Bilgi yönelimlidir.

Ancak bu okuduğun, öğrendiğin bilgiden kaynaklanmıyor, bir hal durumudur. Bilmeden bilmek. Bütünsellik olarak yaşayacağın aşk ile bu farkındalık düzeyine girilebilir. Buna Kozmik bilinç de denir. Bütünüyle öznel bir seviyedir tarif edilemez, pratik iz düşümü yoktur. Bu düzey deneyim yeri değildir.

Sibel’in verdiği Kaplan örneği, bilincin bu 4 farkındalık düzeyini nasıl kullandığını çok anlaşılır kılıyor:

Kahuna, bir arslanla karşılaşıyor. Önce psişik düzeydeki farkındalık seviyesini kullanıyor ve Telepati yoluyla arslanla konuşuyor ve kendisinden ona bir zarar gelmeyeceğini söylüyor. “hadi bakalım arslan kardeş herkes kendi yoluna “ diyor.

Sonra fiziksel farkındalığa dönüyor ve gereğini yaparak sağdan sağdan uzaklaşıyor

Herkes kendi yoluna gidince Kahuna bağlantısal farkındalık düzeyine geçerek bu deneyimi neden yaşadığını, bi daha böyle bi deneyim yaşamak isteyip istemediğini sorguluyor ve bu durumu şifalandırıyor. En sonunda da mistik düzeye geçiyor, “arslan beni yese ne olacak, yemese ne olacak, ben arslanı yesem ne olacak. Herşey zaten BİR” diyor.

Birinci seviye Urban şaman eğitimi Sibel Atasoy ses kayıtlarından deşifre edilmiştir. Mahreç belirtilmeden alıntı yapmak uygun olmaz.

Bir durum karşısında hangi düzeyden ilişki kurulacağının öncelik sırası hayatidir. sa

1 Yorum

  1. […] vardır. Bizim konu aldığımız Lemuryan Huna felsefesinde-daha önce buradan yayımlanmış olan- 4 farkındalık düzeyi vardır. Fakat bunlar ana seviyelerdir oysa her bir düzeyin altında ve daha altında daha ince […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir