Biçim Değiştirme Süreci

Hepimiz bir geçiş durumundayız. Duygusal seviye de dahil her seviyede büyüyoruz ve farkındalığımız değişiyor. Ne yazık ki bizler mükemmel değiliz. Kendimizi tamamen ve dengeli bir şekilde nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz. Ama öğreniyoruz  yavaş yavaş. Ve bu iyi bir şey. Bu arada, kendi büyüme ve gelişimimiz sırasında çevreyi de olumsuz etkileyebileceğimiz gerçeğini fark etmemiz ve teknikler geliştirerek kirlenmeyi durdurmamız gerekiyor. Neyle çalıştığımızı aklınızdan çıkarmayın: Çevreye bizim tarafımızdan saçılmış olan enerjiyle. Kendimizi net ve tamamen dengeli bir biçimde ifade etmekten yoksun olduğumuz için bu enerjiler daha yüksek enerji seviyelerine erişecekleri doğal süre ce girmek yerine zaman ve mekanda takılıp kalıyorlar. Diyelim ki yas tutuyorum. Bu, ölüme duyulan doğal bir tepkidir. Benden yas enerjisi yayılıyor. Eğer bu duyguyla nasıl başa çıkacağımı bilemez ve kaybettiğim kişi için sevgi, mutluluk ve şükran hissetmeyi başaramazsam, süreci yalnızca acı çekmiş olarak terk ederim. Bu enerjiyi daha ileri, daha olumlu, daha yaşam verici bir noktaya yükseltmemiş olurum. Eğer bir odadan çıkmadan önce orada yapmış olduğum tek şey yas tutmak olursa, bu acı enerjisini odanın ortamının bir parçası olarak ardımda bırakırım. Daha sonra bu enerji zaman (o andaki yas duygusunun niteliğini korur) ve mekan (odanın ortamının bir parçası haline gelir) içinde takılıp kalır.

kaynakça resim

Enerji Arıtma İşlemi: Karşımızdaki sorun enerjinin nasıl serbest bırakılacağı ve enerjiyi zorlamadan onun için bir biçim değiştirme sürecini nasıl harekete geçireceğimizdir. Bazı insanlar duygusal enerjiyi mum veya tütsü -ya da her ikisini de-yakarak odadan çıkarmayı denerler. Ama ben bunun hiçbir etkisi olmadığını düşünüyorum. Bu, kendimizle hareket ettirmek istediğimiz enerji arasına bir mesafe koymak için tasarlanmış gelişigüzel bir yöntemdir. Bu enerjilere genellikle önyargıyla yaklaşılır. Onlar kirlidir. Onlar tehlikelidir. Onlar, biz “yüksek ruhlu” insanların yaklaşmaması gereken şeylerdir. Onları kendimizin yarattığını unuturuz. Ve ham enerji formunda bırakılmış yas duygusunun çevrede zayıflatıcı bir etki yaratması onun kirli veya tehlikeli olduğu anlamına gelmez. Bu aslında bir zamanlar uygun olan ama artık uygunsuz düşen nötr bir enerjidir. Hepsi bu. Bu durum için cevap arayışım sırasında, doğa ruhları ve devalar bana enerjilerin uzaklaştırılmasını ve biçim değiştirmesini sağlayan Enerji Arıtma İşlemini öğrettiler. Doğanın bu işin içine karışması tuhaf görünse de yarattığımız ve ardımızda bıraktığımız enerji doğanın yetki alanındaki her şeyi etkiliyor. Tüm doğa, tüm nesneler, Yeryüzündeki tüm formlar “doğa departmanı”na dahildir. Eğer bu alanla ilgili herhangi bir süreçte işbirliği içinde çalışacaksak, bu doğa ruhlarının ve devaların yardımıyla olmalıdır. Bu işlemde enerjiyi enerji kullanarak uzaklaştırıyoruz. Endişelenmeyin. Bu oldukça basit. Enerjiyi hareket ettirmenin en kolay yolu onu imgeleştirmektir.

Enerji Arıtma İşlemi

1)Arıtmak istediğiniz alanı seçin ve onu şemaya dökün. İşlem sırasında şemayı önünüze koyun. (Arıttığınız şey hakkında imgeleminizi netleştirme ihtiyacı duyduğunuzda, şemaya göz atarak hafızanızı tazeleyebileceksiniz.)

2)Sessizce oturun veya uzanın. Bedeninizi gevşetmek için konsantre olun. Rahatlama Egzersizinin tümünü veya kısaltılmış bir şeklini yapabilirsiniz. İyice gevşediğinizde, işleme başlama dan önce, bir süre nefes alıp verişinize konsantre olun.

3)(Gözleriniz kapalı olarak.) Başınızın üzerinde parlak, beyaz bir ışık huzmesi görün. Bu huzmeden gelen ışınların size doğru ilerlediğini ve sizi beyaz bir ışıkla tamamen sarmaladığını görün. İçinizden veya yüksek sesle şunları söyleyin: “Tanrı ‘nın ışığından bize yardım etmesini istiyoruz ki yapacağımız şey en yüce iyilik yararına olsun. Bu ışığın biz insanların yaydığı düşük seviyeli titreşimsel enerjilerin biçim değiştirmesini sağlamasını ve bu işlem sırasında bizi tamamen korumasını istiyoruz. Tanrı ‘nın Işığının varlığını memnuniyetle karşılıyor ve yardımı için ona teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

4)Tekrar başınızın üzerine konsantre olun. İkinci bir ışık huzmesi görün -bu sefer yeşil bir ışık. (Işığı berrak ve parlak görene dek konsantre olmayı sürdürün. Işığın niteliği konsantrasyonunuzun niteliğine bağlıdır. Eğer ışık çok parlak değilse, onu daha parlak görün.) Bu yeşil ışık Tabiatın Işığıdır. Işınların si ze doğru geldiğini ve etrafınızı zaten çevreleyen beyaz ışıkla karışarak, sizi tamamen sarmaladığını görün. (İçinizden veya yük sek sesle) şöyle söyleyin: “Tabiatın Işığından ‘cansız nesneler’ diye tanımladığımız alem de dahil olmak üzere tüm doğa alemleri tarafından emilen enerjileri toplamamıza ve biçimlerini değiştirmemize yardım etmesini istiyoruz. Tabiatın Işığından, aynca, yapmak üzere olduğumuz şeyin en yüce iyilik yararına olmasında bize yardım etmesini istiyoruz. Varlığını memnuniyetle karşılıyor ve yardımın için teşekkür ediyoruz.”

5)Şöyle söyleyin: “Bu noktada, uygunsuz veya karanlık her enerjinin kendisini buradan tamamen uzaklaştırmasını istiyoruz. Bunu, bir parçası olacağımız biçim değiştirme sürecinin bir inkar süreci değil de bir yaşam, evrim süreci olduğunun bilincin de olarak, nezaket ve sevgi ile rica ediyoruz.”

6)Arıtılacak alanı imgeleyin. (Eğer bunda zorlanıyorsanız, şemanıza kaçamak bir göz atabilirsiniz.) Alanın biçimini, özellikle de harici sınırlarını imgeleyin.

7)Alanın bir buçuk metre altında oluşan ince, beyaz bir ışık tabakası imgeleyin. (Eğer söz konusu yer bir ev veya toprak parçasıysa, ışık tabakasının yerin bir buçuk metre altında oluştuğu nu görün.) Tabakanın gittikçe parlaklaştığını ve daha da beyazlaştığını görün. Parlak ve berrak olana kadar dikkatinizi onda toplayın. Tabakanın dış kenarlarının alanın harici sınırlarının dışına hafifçe taşmasına izin verin.

8)Tabaka tamamen biçimlendiğinde, Tanrı ‘nın Işığından ve Tabiatın Işığından size katılmalarını rica edin. Ve hep beraber tabakayı arıtılacak alana doğru yükseltin ve yavaşça alanın içinden geçirin. Tabakanın yavaş ve rahat hareket ettiğini, dört kenarının da eşit seviyede olduğunu görün. (Hatırlayın, enerji biçim sayesinde daha rahat hareket eder.) Tabakaya konsantre olmayı sürdürün ve onun alan boyunca hareket etmesini izleyin. Eğer tabaka sarkmaya başlarsa, hareketini durdurun ve odaklanma gücünüzü kullanarak, sarkan kısmı kaldırın. Bu parça geri kalan kısımla yeniden aynı seviyeye geldiğinde, tüm tabakanın hareketi ne devam etmesine izin verin. Tabaka alanın içinden geçerek ilerledikçe üzerinde biriken karanlık enerji topaklarını görün. Karanlık enerjileri hayal etmeniz gerektiğini düşünmeyin. Onlar zaten kendiliğinden tabakanın üzerinde birikecekler. Tek yapmanız gereken onların varlığını fark etmek. Tabakanın arıttığınız alanın en yüksek noktasından -çatının tepesi, bir ağaç, tavan, veya en yüksek tepe-bir buçuk metre yukarı yükselmesine izin verin.

9)İmgeleminizi kullanarak, tabakayı köşelerinden tutup dikkatle toplayın ve biriken karanlık enerjileri tamamen içine hapseden beyaz bir ışık bohçası oluşturun. Bohçanın solunda altın bir iplik görün. Bu iplik Tanrı’nın Işığından geliyor. İpliği alın ve içindekileri iyice hapsedecek şekilde bohçayı bağlayın. Tabakanın sağında başka bir altın iplik görün. Bu Tabiatın Işığından geliyor. İpliği alın ve birinciyle yaptığınız gibi bohçanın üzerine bağlayın.

10)Şöyle söyleyin: “Bohça şimdi Tanrı’nın Işığına ve Tabiatın ışığına verilecek ki karanlık enerjiler biçim değiştirme işle minin bir sonraki seviyesine ulaşabilsin ve kendi evrimsel süreç lerine devam edebilsinler.” Bohçanın yavaşça görüş alanınızdan çıkmasını izleyin.

11) Önemli. Yeniden nefes alış verişinize konsantre olun. Be deninizle nefes alın ve ayaklarınızdan nefes verin. Bunu, verdiğiniz nefesin her seferinde ayaklarınızdan çıkıp gittiğini hissederek, üç veya dört defa tekrarlayın.

l 2) Konsantrasyonunuz sayesinde bir araya gelen ve sizinle bu işlem sırasında işbirliği yapan tüm enerjilerin farkına varmak için bir anınızı ayırın. Nezaket ve şükran duygularıyla bu enerjilerin odaklandığınız alandan tamamen çıkmasına izin verin. Bir kere daha nefes alış verişinize konsantre olun ve rahatlatıcı bir karanlık görün.

13) Çevrenizdeki odaya konsantre olun. Duvarları duyumsayın. Yeri duyumsayın. Bedeninizin dokunduğu her şeyi hissedin. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. El ve ayaklarınızı yavaşça hareket ettirin. Gözlerinizi açın ve odayı görmek için telaşsız bir çaba gösterin. Hazır olduğunuzda, yavaşça ayağa kalkın. Biraz gezinin. Pencereden dışarı bakın. İsterseniz biraz su için. Gündelik hayatınıza devam etmek için kendinize biraz zaman tanıyın. Kendinize geldiğinizden kesinlikle emin olun. Eğer “boşluğumsu” hissediyorsanız, açık havada biraz yürüyün ve dokunma duyunuzda odaklanarak ellerinizi bir ağacın veya kayanın üzeri ne koyun. Onu rahatça hissedebildiğiniz ana kadar ellerinizi onun üstünde hareket ettirmeye devam edin. Veya bir çiçeği koklayın. Özünde, beş duyunuzu yeniden kullanarak kendinize gelin. Fiziksel olmak üzerinde yoğunlaşın. Bitirdiğinizde, arıttığınız alanı hissetmek için biraz zaman ayırın. Bazı insanlar daha temiz kokan bir hava duyumsuyor. Bazen çiçeklerin kokusunu alıyorlar. Veya odanın daha “hafif’ olduğunu hissediyorlar. Aynca tabakanın içinizden geçtiğini de hissetmiş olabilirsiniz. Genellikle, sizinle aynı bölgede bulunan ama işleme katılmamış olanlar bile etraflarında hareket eden bir şey olduğu hissine kapılır. İşlem süresince meydana gelen her şey dengeli olduğundan, bu hiç de kötü bir duygu değildir.

Enerji Arıtma İşlemini ne sıklıkla yapacağınız size ve o alanın ne kadar sıklıkla arıtılmasını düşündüğünüze bağlıdır. Evler için işlemin haftalık tekrarlanmasını öneririm. Eğer siz veya çevrenizdeki biri zor veya duygusal anlar yaşıyorsa, alanın daha sık arıtılması uygun olacaktır.

Bitkilerin gizemli gücü -Machalle Small Wright- kitabından alıntıdır, kitabın genel içeriği düşünüldüğünde bana son derece ikna edici gelmişti. sa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir