Dönüşen bilinç zinciri
Felsefe ve Kuantum / 21 Şubat 2012

Kuantum Denemeler -3 Yazının öncesi için tıklayınız 60. Evrenimizin doğduğu Big Bang’den (Büyük Patlama) sonra uzay, zaman ve de vakum vardı. Vakum “alanlar alanı” ya da daha şiirsel olarak potansiyeller denizi olarak tanımlanabilir. Hiçbir parçacık içermez, ancak tüm parçacıklar onun içindeki gerilimlerde (Enerji dalgalanmaları) oluşur. Bir benzetme yaparsak, eğer bir ses dünyasında yaşıyor olsaydık, vakum bir davul derisi ve çıkardığı sesler de o derinin titreşimleri olarak tanımlanabilirdi. 61. Vakum tüm bunların hammaddesidir. Bilincin köklerini ve maksadını anlama yolunda en heyecan verici kavrayış, vakumun içindeki anlardan birinin tutarlı Bose-Einstein yoğunluğunun alanı olmasıdır. Bu yoğunluk insan bilincinin zemin safhasıyla aynı fiziğe sahiptir. Sonrasında, bu tutarlı vakum yoğunluğu içinde oluşan gerilimlerin bizim kendi Fröhlich tarzı Bose-Einstein Yoğunluğumuzdaki gerilimlerle aynı matematiğe sahip olduğu görülür. 62. Yapılan çalışmalara göre, öyle görünüyor ki ne zaman iki bozon birbiriyle çakışıp bir kimlik paylaşsalar (ya dabu  işlemi durdursalar) dalga fonksiyonu çökebilir. Bu çöküşe bilincin sebep olduğusöylenebilir ki bu doğanın en basit, geri döndürülemez işlemidir. Böylece maddi dünyaya bir yön duygusu eklenir. 63. Bozonlar temelde “ilişki parçacıklarıdır”. Bilincin en birincil öncülleridir, fakat aynı zamanda maddi dünyayı birarada tutarlar. Maddi dünyanın temel yapı blokları ise fermiyonlardır. Bunlar sosyalleşmezler ve kendilerini kendilerine saklamayı tercih ederler. Bozonlar olmaksızın fermionlar çok nadir biraraya…

Mekanizmalar
esinti / 19 Şubat 2012

Erk  Nedir? Güç anlamında kullanılıyor ancak bunu daha ziyade “kendini kendinde odaklayabilme yetisi” ile “kendini önemsemeyi bırakabilme” yetisinin  en yüksek ortak böleni gibi algılıyorum ben. ** The Closer Dizisi izleyen var mı aranızda bilmiyorum, onun tekrar bölümlerini vermeye başladılar ve az önce 13.bölümünü seyrettim. Hayat ve kendin olmayla ilgili nerdeyse tüm oyunlar(tüm mekanizmalar) bir bölüme sığmıştı(40 dk). Bulup da izlemenizi isterdim. Malum paylaştıkça zevkimiz artıyor. ** Bozonlar ve fermiyonlar, hayatı anlamak için büyük ipuçları sunuyor. Bir zamanlar (10 sene kadar önce) odamın duvarında onlar hakkında şahane bir tablo vardı (bi fizik dergisinin ilavesi posterdi) çift yüzüne de baskı yapıldığı için iki yönlü cam taktırmış ve çerçeveletmiştim. Bi kaç ayda bir yönünü değiştirirdim. O odada müthiş anılarım oldu. Aslında anı filan da değil bi çok ben oldu! ** Şu ana (şu ben’e) kadar yazdığım tüm yazıları tek bir word dosyası “bul ve değiştir” işlevi ile düzeltebilecek olsaydım, tüm “zaman” kelimelerinin yerine BEN kelimesini geçirirdim. Herhalde oldukça aydırıcı ve ironik olurdu. Düzeltme esnasında toplam kaç değişiklik yaptığını da veriyor bu işlev, böyle bi şansım olsaydı herhalde milyonlarca ben olduğu görülebilecekti! Gerilim filmi gibi. 🙂 ** Basat ve Tepegöz Her okuyuşumda başka birr yüzünü daha görüyorum mekanizmaların. El değmemiş Öykülerin gerçekten gizemi de…

Atom altı parçacıklar-özet
Felsefe ve Kuantum / 09 Eylül 2011

Leptonlar ve kuarklar şimdiki bilgilerimize göre elementer parcacıklardır. Yani, kendilerini oluşturan başka parçacıklardan yapılmamışlardır.Leptonlar içinde hepimizin yakından tanıdığı ‘Elektron’ vardır. Elektron şimdilik başka parçacıklardan yapılmamış olarak kabul edilmektedir. Leptonların spini (dönüş) ½ ve elektrik yükleri -1 veya 0 dır. Yunanca lepton hafif parçacık anlamına gelmektedir. Temel Parçacıklar 1-) Leptonlar 2-) Kuarklar 3-) Nötrinolar Elementer parçacıklar içinde adını James Joyce dan alan parçacıklar Kuarklardır. Kuarklarda spin ½  ve elektrik yükleri 2/3 veya -1/3 olan parçacıklardır. Şimdilik bilinen 6 kuark vardır. Atom cekirdeği etrafında bulunan elektron bir elementer parcacık olduğu için onunla fazla uğraşmayacağız. Geriye kalan, “çekirdek nedir”? Sorusuna cevap arayacağız. Çekirdek Nukleon adını verdiğimiz proton ve nötrondan meydana gelmiştir. Elektron ve çekirdek, içindeki Nötron ile Proton kararlı parçacıklardır. Çekirdeği ilgilendiren parçacıklar ailesi iki kısımdır. 1-) Baryonlar 2-) Mezonlar Baryonlar ağır parcacıklardır, mezonlar orta ağır parçacıklardır. Baryonlar ve Mezonların hepsine Hadronlar adı verilir. Yunanca kuvvetli parçacık anlamındadır. Kuark kuramına göre Baryonlar 3 kuarktan, Mezonlar ise bir kuark ve bir antikuarktan oluşmuşlardır. Nötron UDD kuarklarından, Proton ise UUD kuarklarından meydana gelmiştir. Elektrik yükleri hesaplandığında 2/3 -1/3-1/3 = 0 yani yüksüz Nötron ve 2/3+2/3-1/3 = 1 yüklü Proton olduğu görülür. Hadronlar Ailesi Bir atom çekirdeğini oluşturan Hadronlar,Kuarklardan yapılmışlardır ve aradaki mezon alışverişi ile kararlı…

İVP FERMİON
Felsefe ve Kuantum , YENİ DÜNYA / 15 Aralık 2009

İlgimi çekti, dinleyebilmeyii istiyorum. Öner Döşer 15 Aralık, 09:38 Yanıtla Gerek kitaplarımda ve makalelerimde, gerekse seminerlerimde, 2012 ve sonrasındaki çağ değişimine yaklaştıkça bizi yeni ve farklı bilinç formlarına taşıyacak şaşırtıcı gelişmeler yaşayacağımızı, bu süreçte kademeli olarak, kendi doğamızın farkına varmaya başlayacağımızı vurgulamaya çalışıyorum. Astrolojik değişimlerin, bilincimiz üzerinde yaratacağı etkileri araştırırken, çok ilginç bir çalışma dikkatimi çekti ve çalışmalarını bize sunmak üzere İVP Fermion firmasını Astroloji Okulu’na davet ettim. Rusya St. Petersburg’da bir bilim adamı tarafından kurulmuş olan ve kuantum fiziğindeki en yeni buluşlarını insanların günlük yaşamlarına taşıma amacı güden İVP Fermion firması, 20 Aralık 2009 Cumartesi günü 15:00-18:00 saatleri arasında Astroloji Okulu’nda ücretsiz tanıtım yapacaktır. Firma hakkında detaylı bilgiye www.enerjidengesi.net adresinden ulaşılabilir. Tanıtım Yazısı Öncelikli hedefi beynimizin kapasitesini ve yeteneklerini geliştirmek olan İVP firması, doğuştan sahip olduğumuz yaşam enerjisini, gereksiz yere (negatif düşünceler, psişik saldırılar, nazar, kafa karışıklığı, bilinçaltı programlar) harcanmaktan koruyan ve bizim için öncelikli olan sağlığa, mutlu ilişkilere, hedeflerimize, yaratıcılığımıza yöneltmemize yardım eden yapılar oluşturuyor. Esas itibariyle bu yapılar, Sıfır-Noktası Enerjisi (Zero-Point Field), Quantum Boşluk, Prana, Chi ya da Eter adını verdiğimiz mikrokozmostan makrokozmosa, her yerden ve her şeyin içinden akan sonsuz Birleşik alanı doğru yönlendirmemize yardımcı oluyor, bunu için ise ses enerjinizi kullanıyor. Bu Kova çağı teknolojisinin…