Cinsel Enerji Aktarımı
Blog , Rüya/Psikoloji / 09 Aralık 2008

Cinsel enerjiyi ve aktarımını anlayabilmek için öncelikle ayırdına varmamız gereken önemli bir husus var: Kadın olsun erkek olsun  “insan” dediğimizde tek bir özneden bahsetmiyoruz. İnsan bir bileşimdir. Bu sebeple anlaşılması zordur. İnsan üç ayrı bölümden oluşur; akıl – beden – ruh. Bu üç bölümün her birinin ortasına onları ikiye bölecek şekilde  bir perde yerleştirilmiştir.  İşte bu sebeple insana dair herşey bu ikiye bölünmüşlüğün bileşimi olarak anlaşılmaya çalışılmalıdır.  Konuya devam etmeden önce lütfen söylediklerimi bir öğrencinin kavrama çabaları olarak değerlendirin. Yaradılışa ait gerçeklik, gökteki yıldız sayısından bile çoktur. Hepimiz kendi genetik/ruhsal yapılanmamızın getirdiği argümanları kullanarak bu gerçekliğin bir parçasını aydınlatırız/karartırız. Aklın bölünmüşlüğü: Akıl ağacına inen perde onu ikiye ayırdı; bilinç ve bilinçaltı Aklın bilinçli kısmı, hareketsiz olan erkek kısmıdır. Aklın bilinçaltı kısmı ise, potansiyel vericidir ve dişidir. Hikaye bilincin bilinçaltını kullanmasıyla başlar. Bu işlemin olması değişik katalizörler (vesile olan olay) gerektirir. Bilinç, katalizörler sayesinde potansiyel vericiden küçücük parçalar aşırmaya başlar. Ve aşırdıkları ile deneyim yaşar. Deneyim olmaksızın biz hiç birşeyiz.  Her kadın ve her erkek yukarıda belirttiğim gibi bir bileşimdir. Yani cinsiyeti her ne olursa olsun kişi kendi potansiyel vericisinden ivme almak durumundadır. Ta ki bu işlemler neticesinde akıl, gerekli dönüşümü gerçekleştirsin ve aydınlık ile karanlık arasında bir seçim yapsın. Cinsel…