Guru-chela (usta-çırak) ilişkisi

11 Ağustos 2017

Guru-chela (usta-çırak) ilişkisi: bilgin Swami Kaivalyananda, bana gurunun
“kendin” oldugunu söylemişti . Bu açıdan bakıldıgında gerçek
guru insanın yüksek özüdür; dışsal olarak guru diye adlandırdıgı
ise kendi gelişmiş evrimi sayesinde nitelik kazanan ve çıragın
bir üst kimligiyle işbirligi içindeki bir ayna vazifesi gören
kişidir.
Bu bilinçli üst kimlik ile bilinçsiz alt kimlik kavramı n eredeyse
bütün kültürlerin ve dinlerin temelinde ve geleneklerinde
yer aldıgı halde bilimin, materyalist dünyanın ya da
mekanik kimliğin ötesine bakmadıgı modern Batı’da karşıiaşılması
zor bir kavramdır. Üstelik Batı’da köktendinci gruplar
insanın bilinçli kimligini tamamen reddederek insan ruhuna
hata ve günahı yükler.
Aktif niyet olarak tanımlayabilecegimiz üst kimlik, zihnin
ve maddenin temel kaynagıdır. Fiziksel olarak adlandırılan
dünyalarda bulunan her bir atom ve molekül zerresinin özü
düşünce gücünün vasıtasıyla bir düzen içinde yer almaktadır.
Her türlü oluşumda yaratıcı güç üst kimliktir.
Yaşayan her türlü dünyevi düzende kontrol edici unsur zihindir.
Bütün yaratıcılık, neden-sonuç ilişkisi , kültür ve değişim
kaynaktan yüzeye sıçrar. iyileşme içeriden dışarıya doğru
gerçekleşir. Şitacılar ve yardımcılar, zorlayanlar ve içerlerde
bir yerlerde bir şeyleri hareket ettirebilenlerdir. Bu insanlar
yardım, ümit, anlayış ve destek sağlayabilirler. Ancak tüm
bunları yaparken karşılarındaki insanın yaratıcı niyetini de
kesinlikle ihmal etmezler. Yaratıcı dönüşümün doğal sürecini
bilerek ve göz önünde bulundurarak çalışırlar. Her iyileşme,
büyüme, gelişim ve değişim içeride oluşur ve öyle dışarı
yansır.

Gizemciler, Büyücüler ve Şifacılar-Doug Boyd

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.