Neresindeyiz bu kurgunun?
Anadolu-Sümerler-şaman , Blog / 03 Kasım 2008

Epey zamandır oturup şöyle içimden geçenleri bir yazayım, bi boy çizgisi alalım diye geçirmekteyim fakat bir türlü olmadı, belki şimdi de olmayacak; çünkü yazmak için dilime ilk, hatta ikinci, üçüncü gelen cümle moral bozucu: “Her şey boş!” Sonra kendimi teskin eden dördüncü cümle geliyor: “Bu da geçer!” Hımmmm… Pek akılcı! Ayağımızın altına eninde sonunda bir taş(anlam) gelecek, basıvereceğiz ona ve içimiz sevinç dolacak. Varoluşumuzun kanıtı, insanlığın müjdesi! (Breh breh…) Gerçekten de çok sevimliyiz bence. Önceleri o taşlar (anlamlar) bize nasıl da kalıcı ve dosdoğru gelirdi, sanki sonsuzca onun üstüne basabilirmişiz gibi. Hatta bu sorgulamayı bile yapmazdık sanırım küçükken. Sadece basardık/sevinirdik, basardık/iddialaşırdık, basardık/kavgalaşırdık, basardık/üzülürdük, basardık… Basardık işte sadece… Sonraları basa basa geri dönmeye başladık! Aman Allah! Sonra bazılarımız bu yeni bastığı taşı bi yerlerden(!) hatırlamaya başladı. De-ja-vu diye kelimeler ürettik, bu taşa da bastık neydi ki bu , nasıl olurdu ki! Çok eğlenceli. Sonra bazılarımız, bastığının bir taş, adı üstünde bir TAŞ olduğunu farketti. Hımmm… Bilince eskisi kadar sevinemez, iddalaşamaz, kavgalaşamaz, üzülemez olduk. Boş boş herşey boşşşş diye hıçkırmaya başladık, ve birden ona da isim kondu; depresyon taşı! (Ağlama duvarı gibi oldu) Duyduğum kadarı ile dünyada her üç kişiden biri bu taşa basmaktaymış şu an. Allahın hakkı üçmüş! Vardır bunda bi…

Şamanizm Hakkında

“Şaman Sibirya’daki Tunguz halkının dilinden gelen bir sözcüktür ve antropologlar tarafından batılı olmayan kültürlerdeki daha önce “büyücü”, “büyücü hekim”, “sihirbaz” gibi terimlerle tanınan çeşitli kişilere geniş ölçüde uyarlanmıştır. Ayrıca her büyücü hekim bir şaman değildir. Bir şaman bilgi ve güç edinmek ve başka insanlara yardım etmek için normalde gizli olan bir gerçeklikle temasa geçmek ve onu kullanmak için -kendi iradesiyle- bir değiştirilmiş bilinç durumuna giren adam ya da kadındır.” Der Michael Harner. Şamanizm konusunda derin araştırmalarıyla bu konuda nerdeyse tek otorite gibi görünen Eliade ise bu konuya şöyle bir açıklamayla başlar: “Elbette şaman da aslında bir sihirbaz ve bir otacıdır; bütün hekimler gibi onun da hastalıkları sağalttığına, ilkel  ve çağdaş bütün sihirbazlar gibi “fakirsel” mucizeler gösterdiğine inanılır. Ama o, bunlardan başka ruhgüderdir de; ayrıca rahip, mistik ve ozan da olabilir. Bu karmaşık olayın ilk tanımı şöyle olmalıdır: şamanlık=esrime tekniği. (sözlükte esrime; Sarhoş olma işi. Kendinden geçme) O kendi ruhlarına egemendir; şu anlamda ki, insan olmakla birlikte, ölülerin, cinlerin ve ‘doğanın ruhlarının’ aleti olmaksızın onlarla iletişim kurmayı başarır.  Şaman büyük bir insan ruhu uzmanıdır; ruhu yalnız o görür; zira ruhun formunu ve yazgısını o bilir.” Dünyanın çok değişik bölgelerinde farklılık gösteren ritüeller ve terminolojiye sahip olsa da aslında tam bir amaç…