Beş element-dön dön dur

26 Eylül 2011

Burada kısaca beş elementin evrimini ve bunların dinamiklik durumunu görüşelim. Ağaçların su yardımı ile büyüdükleri söylenebilir. Şayet iki kuru ağaç dalını birbirine sürtersek, onlar ısınırlar ve böylece sembolik olarak ateş doğar. Şayet biz ateşi ağaca yaklaştırırsak, ağaç yanarak toprağı sembolize eden küle dönüşür. Toprağın ısı süreçleri neticesi sert elementler doğar ki bunlar sembolik olarak Metal olarak adlandırılırlar.  Ateş Metali eritir ve onu sıvıya, veya sembolik olarak suya dönüştürür. Bu açıklama, doğuş veya evrim kanunu olarak bilinir.  Şayet Ağacı Metal ile temas ettirirsek, Metal sahip olduğu sertlik özelliği ile Ağacı keser. Bu durum Metalin Ağaçtan üstün olduğunu, Ağacın ise Metale tabi olduğu anlamını taşır. Bu duruma bağlı olarak, Suyun da Ateşi söndürebildiği için Ateşten üstün olduğunu söyleyebiliriz. Toprak Suyu çevrelemektedir, demek oluyor ki ondan üstündür, ancak Toprak Ağaçtan üstün değildir, çünkü Ağacın kökleri Toprağı delerek onun içine girmektedirler. Ateş Metali eritir ve bu şekilde ondan üstündür.Bu nedenle aşağıdaki sonuçları çıkarabiliriz :

  • Ağaç Topraktan üstündür, ancak Metale tabidir;
  • Ateş Metalden üstündür, ancak Suya tabidir;
  • Toprak Sudan üstündür, ancak Ağaca tabidir;
  • Metal Ağaçtan üstündür, ancak Ateşe tabidir;
  • Su Ateşten üstündür, ancak Toprağa tabidir.

Evrim kanunun yanı sıra destrüksiyon (yapısal dağıtım) kanunu da mevcuttur. Bu hususta örnek olarak Ağacı alacağız. Şayet Ağacın gücü fazla ise, Toprağı bozar, dağıtır. Şayet Toprak varolmak ve yaşamak isterse, o zaman Ağacın çok güçlü olmaması gerekir.  Bu durum diğer elementler uyumludur. Ateş çok güçlü olmamalıdır, aksi takdirde Metali bozacaktır. Yeterli miktarda Suyun mevcut olması için Toprak çok “sert” olmamalıdır. Metal aşırı derece sert olmamalıdır, aksi takdirde Ağaç büyüyemeyecektir. Ateşin normal bir şekilde yanabilmesi için Su çok bol olmamalıdır.Kışkırtma olarak adlandırılan bir kanun da mevcuttur. Bu kanun, çelişkiler, hâkimiyet -yönetme ve destrüksiyon (dağıtma) kanununu tamamlar. Normal şartlarda Ağaçlar Topraktan üstündür. Şayet Ağaç az gelişmiş olursa, böyle bir durumda Toprak onu yok edebilir. Burada şu Hint atasözünü anımsayalım : “Filin başı belada olduğu zaman, ona kurbağa bile yol verir”. İşte bu olay diğer elementlerle de oluşur. Örneğin, Ateş normal şartlarda Metali yönetir, ancak ateşin zayıflaması durumunda Metal ona şantaj yapar veya ondan nefret eder. Genel olarak Toprak Suyu yönetir, ancak Toprağın zayıflaması durumunda, Su onu “incitmeye” başlayabilir. Su Ateşten üstündür, ancak o zayıflarsa veya miktarını azaltırsa, o zaman Ateş ona “şantaj” yapabilir. Her ne kadar arkaik görünse de,  U Sin sisteminin iyi bir şekilde bilinmesi durumu, dünyanın araştırılması ve tanınması için güçlü bir alete dönüşebilir. Çin doğa felsefesinin (U Sin teorisi onun bir ayrılmaz parçasıdır) temellerini mükemmel bir şekilde bilmeden, Çin tıbbının yöntemlerinin pratikte uygulanması mümkün olmaz.

http://eastmedicine.net/index.php?option=com_content&view=article&id=54:2008-10-19-10-53-04&catid=35:2008-10-19-10-23-31&Itemid=56

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir