Anadolu YOLculuğu

02 Ekim 2011

Ustamızın adı Hıdır
Elimizden gelen budur
Sözümüz yerine yetti
Daha deyeceğimiz nedir?

*

Mir’ati sözlerin canlı muamma
Arif olanlara olur hüveyda
Elsiziz, belsiziz, dilsiziz amma
Gezeriz alemde erkekçesine

*

Sayılmayız parmağile Tükenmeyiz kırmağile Taşramızdan sormağile Kimse bilmez ahvalimiz Erenlerin çoktur yolu Cümlesine dedik beli Gören bizi sanır deli (Muhyi)

*

Çün mümine mümin oldu mir’at / Mir’atına bak-ü anda gör zat

*

“Her neye kim baktın ise anda sen Allah’ı gör
Kancaru kim azm kılsan ‘semme vechullah’ı gör
Bu ikilik perdesinden geç hicabı ref’kıl
Gel bu birlik vahdetinden bak bu sırrullahı gör
…..
Can gözüyle baktın ise kainatın aynına
Andan özge nesne var mı hasbetten lillahı gör”

Yunus

*

“Kandil geceleri kandil oluruz / Kandilin içinde fitil oluruz
Hakk’ı göstermeye delil oluruz / Fakat kör olanlar görmez bu hali”

(Türkü)

*
“Ol kadir-i kün felakun, lutf edici rahman benem
Kesmeyen, rızkını veren, cümlelere sultan benem
Hem batınem hem zahirem, hem evvelem hem ahirem
Hem ben Ol’um hem Ol benim, Ol kerim ü süphan benem
Yoktur arada terceman, andagı iş bana yana
… Bin bir adı vardır Yunus, ol sahib-i Kur’an benem”
*

“Daha Allah ile cihan yoğidi
Biz anı var edip ilan eyledik
Hakk’a hiçbir layık mekan yoğiken
Hanemize aldık mihman eyledik
Kendisinin henüz ismi yoğidi
İsmi şöyle dursun cismi yoğidi
Hiçbir kıyafeti resmi yoğidi
Şekil verip tıpkı insan eyledik”

(Edip Harabi)

*

“Ademden gayrı Hak talep idersen ma’rifetu’llah’tan bi-habersin”
(Bektaşi niyazından)

*

“Hakk’a mahzar durur Adem sücut it uyma şeytana
Ki Adem donuna girmiş Huda geldi Huda geldi”
(Hatayi)

*

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem
Arabi farisi bilmem, dile minnet eylemem
Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem
Bir acaip derde düştüm herkes gider karına
…Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına
Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına
Rizkimi veren huda dir kula minnet eylemem
Oy nesimi, can nesimi ol gani mihman iken
Yarın şefaatlarım ahmed-i muhtar iken
Cümlenin rızkını veren ol gani settar iken
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem
(Nesimi)
*

Yeri göğü ins-ü cini yarattın
Sen ey mimar başı eyvancı mısın
Ayı günü çarhı burcu var ettin
Ey, mekan sahibi Rahşancı mısın
….
Kullanırsın kanatsızca rüzgarı
Kürekle mi yaptın sen bu dağları
Ne yapıp da öldürürsün sağları
Can verüb alırsın sen cancı mısın

Cibril’e perd ardında söyledin
İnüp Beytullahda kendin dinledin
Bu ateşi cehennemi neylerdin
Hamamın mı vardır külhancı mısın

Yüz bin tamun olsa korkmam birinden
Rahman ismi nazil değil mi senden
Gaffar-üz-zünüb’um demedin mi sen
Afv et günahımı yalancı mısın
….
Kazanlarda katranların kaynarmış
Yer altında balıkların oynarmış
On bu dünya kadar ejderhan varmış
Şerbet mi satarsın yılancı mısın
(Bektaşi ozanı Azmi)

*

“Bu yolda can yoktur canan isterler
Gönül kâbesinde erkan isterler
Ademe secdeyi her an isterler
Başka bir ibadet sevap istemez”
(Kul Nesimi)

*

“Sen sana ne sanursan ayruğa da onu san / Dört kitabın manası budur ancak var ise”
(Yunus)

*

“Kainatı sen yarattın / Her şeyi yoktan var ettin
Beni çıplak dışar’ettin / Cömertliğin nerde senin
Ademi sürdün bakmadın / Cennette de bırakmadın
Şeytanı niye yakmadın / Cehennemin var da senin”
(Aşık Veysel)

*

“Danışman okur tutmaz derviş yolun gözetmez
Bu halk öğüt işitmez ne sarp zaman olısar
Gitti beyler mürüvveti binmişler birer ata
Yediği yoksul eti içtiği kan olmuştur”
(Yunus)

*

“Zahir padişahına karip (yakın) olma. Dünyalık için ehl-i mansıba varma (mevki sahibi kimselere yüzsuyu dökme), meğer ki irşat ola (aydınlanmış ola). Maslahat (dünya isleri) içün vezir ve ricalin kapusuna varma. Elden geldikçe yalnızca nimet yeme; Tarikat pirdaşını ve karındaşını ayru görme. Kallaş ve pirsiz adamlarla yoldaş olma!”
(Abdal Musa Vilayetnamesi, s.46)

*

“Sırat kıldan incedir kılıçtan keskincedir
Varıp anın üstünde evler yapasım gelür
Altında gayya vardır içi nar ile pürdür
Varup ol gölgesinde biraz yatasım gelür”
(Yunus)

*

Motif deyip geçemeyiz http://dipnotkitap.net/DENEME/Anadolu_Motifleri.htm Simgelerin güzelliğine dikkat 🙂

Anadolu yolculuğu çoook uzuun sürer.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.